Europos Parlamentas stiprina kovą su seksualine prievarta prieš vaikus internete

Europos Parlamentas (EP) pritarė laikinoms taisyklėms, leidžiančioms interneto paslaugų teikėjams veiksmingiau kovoti su seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga.

Atsižvelgdamas į nerimą keliantį seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos internete augimą per pandemiją, Parlamentas, 537 EP nariams balsavus už, 133 – prieš ir 24 susilaikius pritarė teisės aktui, kuriuo siekiama veiksmingiau apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, kai naudojamasi elektroninio pašto, pokalbių ir pranešimų mainų paslaugomis.

Balandį su ES Taryba pasiektame susitarime numatyta laikina nuostata, leidžianti nukrypti nuo Direktyvos 2002/58/EB, kuria saugomas ryšių ir srauto duomenų konfidencialumas. Šis teisės aktas bus taikomas ne ilgiau kaip trejus metus arba trumpiau, jei per tą laikotarpį būtų susitarta dėl naujų nuolatinių taisyklių dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete.

Seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga internete aptinkama naudojant specialias technologijas (maišos technologiją, klasifikatorius ir dirbtinį intelektą), kuriomis tikrinamas turinys – vaizdai ir tekstas arba srauto duomenys. Naujosios taisyklės nebus taikomos garso pranešimų skenavimui.

EP reikalavo nustatyti deramas procedūras, kad asmenims, manantiems, jog buvo pažeistos jų teisės, būtų užtikrinta galimybė pateikti skundus. Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos galės geriau prižiūrėti paslaugų teikėjų naudojamas technologijas.

„Seksualinė prievarta prieš vaikus yra siaubingas nusikaltimas, pažeidžiantis žmogaus teises. Turime veiksmingiau užkirsti tam kelią, griežčiau persekioti kaltininkus ir teikti geresnę pagalbą aukoms. Šis susitarimas pasiektas būtinybę aptikti seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus suderinus su būtinybe apsaugoti naudotojų privatumą. Galbūt tai netobulas, tačiau įvykdomas laikinas sprendimas ateinantiems trejiems metams. Būtinai reikia, kad Komisija pasiūlytų ilgalaikį sprendimą“, – teigia EP pranešėja Birgit Sippel (Socialistai ir demokratai, Vokietija).

Teisės aktą dar turi oficialiai patvirtinti ES Taryba. Jis įsigalios kitą dieną po jo paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje.

Daugiau informacijos:

ES Taisyklių projektas

Europolo informacija apie seksualinį vaikų išnaudojimą

Europos parlamento biuro Lietuvoje inf.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE