Gal tai Tavo pašaukimas? Kviečiame tapti įtėviais, globėjais (rūpintojais)

Marijampolės savivaldybės administracija kviečia gyventojus tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos.

Globa ar įvaikinimas – ypatinga dovana ir vaikui, ir šeimai. Be tėvų globos likęs vaikas turi galimybę augti juo besirūpinančioje ir palaikančioje šeimoje, o globojantys suaugusieji – dalintis namais, meile, rūpesčiu ir šiluma.

Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje geriausia, kad jis iš karto patektų į šeimą, galinčią suteikti jam rūpestį ir šilumą. Tačiau ne visada tai įmanoma. Tokiais atvejais didelė paspirtis yra socialiniai globėjai ir budintys globotojai, kurie yra praėję specialius mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą.

Mokymų programą GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) Marijampolės savivaldybėje vykdo Globos centras, kurio funkcijos Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-157 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ paskirtos vykdyti Marijampolės socialinės pagalbos centrui.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su programos mokytoju įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įtėviais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Globos centrą, įsikūrusį Liudvinavo seniūnijos Netičkampio kaime, Šešupės g. 5, mob. 8 673 49843 arba el. paštu globoscentras@mspc.lt (vyriausioji socialinė darbuotoja Inesa Komkaitė).

 

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE