Gyventojų dėmesiui! Nustatytas Afrikinio kiaulių maro židinys kiaulių laikymo vietoje

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kazlų Rūdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT Kazlų Rūdos VMVT) informuoja, kad 2019 m. liepos 6 d. Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. kiaulių laikymo vietoje nustatytas afrikinio kiaulių maro židinys.
Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. B1-486 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos seniūnijos Ąžuolų Būdos kaime” Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos sen. Alksniškių k., Ąžuolų Būdos k., Didžiosios Trakiškės k., Didžiųjų Zariškių k., Kazlų II k., Kvietiškio k., Mažosios Senažiškės k., Pagyviškio k., Paukštynės k., Račyliškės k., Selemos k., Senos Rūdos k., Senovės k., Smalinpečio k., Šalniškės k., Valaitiškės k. įtraukti į afrikinio kiaulių maro židinio apsaugos zoną (3 km spinduliu nuo patvirtinto afrikinio kiaulių maro židinio Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos seniūnijos Ąžuolų Būdos kaime), Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. Antanavo sen. Eglupio k., Skučiškės k., Vitkiškės k., Kazlų Rūdos sen. Armališkių k., Bartininkų k., Bebruliškės k., Būdelės k., Bundziškių k., Čečetų k., Eglinčiškės k., Egliniškio k., Gyviškių k., Gluškabūdės k., Griešių k., Gudelių k., Guobų k., Jūrės k., Jūrės mstl., Kajackiškės k., Kampinių k., Kazliškių k., Kazlų I k., Klevinės k., Krūvelių k., Kvietkapušio k., Lasiškių k., Marackų k., Muriniškės k., Nedėldaržio k., Pačtoriškės k., Pavobelkės k., Pinciškių k., Pributkės k., Rūdupio k., Slabados k., Šerninės k., Tarputiškės k., Timinčiškės k., Trakiškės k., Utalinkos k., Utalinos k., Užbalių k., Plutiškių sen. Būdviečio I k., Elniakalnio k., Gabių k., Grigaliūnų k., Kižiškių k., Klevinkalnio k., Limarkų k., Linmargio k., Morkaviškio k., Pavabalkšnio k., Pentupių k., Pinkaviškio k., Plutiškių k., Rėkaviškio k., Rusinkos k., Subačiškių k., Šimėkų k., Šinkaviškio k., Tabariškių k., Vasiliaučiškių k., Žaliosios k., įtraukti į afrikinio kiaulių maro židinio priežiūros zoną (10 km spinduliu nuo patvirtinto afrikinio kiaulių maro židinio Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos seniūnijos Ąžuolų Būdos kaime).

Afrikinio kiaulių maro apsaugos ir priežiūros zonoje taikomos šios priemonės:
1. Kuo skubiau surašomi visi kiaulių ūkiai ir uždeklaruojamos kiaulės;
2. Kiaulės iš ūkių esančių apsaugos ir priežiūros zonoje negali būti išvežamos ir įvežamos į ūkius 40 dienų;
3. Kitų naminių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų, arklių ir kt. gyvūnų) be VMVT Kazlų Rūdos VMVT leidimo negalima nei įvežti į ūkį, nei iš jo išvežti;
4. Atliekami visų apsaugos ir priežiūros zonoje esančių kiaulių klinikiniai tyrimai ir esant įtarimui paimami mėginiai afrikinio kiaulių maro tyrimui;
5. Kiaulių laikytojai skerdžiantys kiaules savo reikmėmis turi pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ar VMVT Kazlų Rūdos VMVT dėl mėginių paėmimo AKM tyrimams.
6. Privaloma vykdyti kiaulių ūkių registravimo, ženklinimo ir identifikavimo reikalavimus;
7. Ūkiai raštiškai supažindinami su biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose ir įteikiama informacinė medžiaga.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kazlų Rūdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas