In Memoriam Algimantui Damijonaičiui

Kaip patikėt, kad išeini…

Už lango vėtra įsidūko…

Ražienomis klajoja liūdesys….

O Tu eini. Ir išeini…

Nestabteli.

Ir negirdi. Kaip vėtrų plakami,

Sukūkčioja gyvenimai keli…

(R. Mockeliūnienė)

 

Sekmadienį į paskutinę kelionę išlydėtas Algimantas Damijonaitis. Netekome mielo bičiulio, geranoriško kolegos, atsakingo politiko, doro piliečio. Amžinojo poilsio jis atgulė Kudirkos Naumiesčio kapinėse. Ne mūsų galioje likimą suvaldyti… Ne mūsų valioje…

A.Damijonaitis gimė 1951 m. rugsėjo 9 d. Bajoraičiuose, Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje.

1982 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo geografijos mokytojo kvalifikaciją.

1990-1997 m. dirbo Kudirkos Naumiesčio vidurinėje mokykloje vyr. mokytoju.

1997-2007 m. A.Damijonaitis dirbo Kudirkos Naumiesčio seniūnu, buvo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos nariu.

2007-2011 m. Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

2011-2015 m. paskirtas į Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

2015-2019 m. Šakių rajono savivaldybės tarybos narys, ilgametis Šakių krašto Vietos veiklos grupės pirmininkas, Vinco Kudirkos fondo vadovas.

Nuo 1996 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Šakių rajono skyriaus narys, nuo 2002 m. atsakingasis sekretorius, nuo 2005 m. skyriaus pirmininko pavaduotojas.

A.Damijonaitis savo pareigas atliko kruopščiai ir sąžiningai, gilinosi į iškilusias problemas, visada rasdavo laiko išklausyti, patarti, padėti. Jis buvo veiksmo ir žodžio žmogus, patikimas, išmintingas, doras. Jo pilietiškumo idėjos bei geri darbai nepasimirš.

Bendražygiams truks jo patarimų ir polėkio.

Draugai ilgėsis jo gerumo ir širdies šilumos.

Artimieji dėkos už buvimo šalia pilnatvę, už kantrybę nepavargti, nesiskųsti, už meilę. Ne dėl atlygio dalintą. Ne dėl atpildo…

Reikšdami gilią užuojautą velionio artimiesiems, visiems jį pažinojusiems dėl netekties, tikime, kad A.Damijonaičio šviesus prisiminimas išliks artimųjų, bendražygių, buvusių kolegų atmintyje.

Kaip patikėt, kad išeini….

 

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis ir savivaldybės administracijos darbuotojai

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas