In memoriam – Vincentas Juozapas Aleknavičius

Vincentas Juozapas Aleknavičius

1935 06 25 – 2020 12 07

Jis neišėjo – Jis tiesiog sugrįžo atgal prie mylėtų ir puoselėtų Zanavykijos šaknų, šalia kuklios Lekėčių Šv. Kazimiero bažnytėlės, kurios vartų kolonas papuošė metalo saulutėmis su Vyčio ir Gedimino stulpų motyvais.

Atsisveikiname su Žmogumi, kurio šviesiausius bruožus galima taip nusakyti: kultūrinė kompetencija, tolerancija, pareigingumas, intelektualumas, netradicinis požiūris į supančią aplinką. Tai Lekėčių knygnešys, kuklusis, darbštusis šviesaus atminimo brolio Bernardo pagalbininkas, gimtojo krašto gyvenimo enciklopedija, istorinės atminties siela, partizanų brolis, pokario kovų garbės sargybinis, tikrosios Lietuvos pilietis, idealistas su savo medaus stiklainiu portfely… Jis išplėtė zanavykų kraštą iki Panevėžio. Jo idėjų, sumanymų, būtų užtekę keliems gyvenimams.

Vincentas Juozapas Aleknavičius gimė 1935 m. birželio 25 d. Lekėčiuose. Per gyvenimą teko irtis: mokyklą baigė su pertraukomis (įsiterpdavo piemens dalia); vėliau darbas miške, plentų tiesimas, sovietinės kariuomenės „rekrūtai“. Nuo 1961 m. – Panevėžyje, linų kombinate. Gyvenimą skaidrino šeima, kelionės, noras eiti ir eiti, besirūpinant tikrosiomis vertybėmis. Drauge su broliu parengė ir išleido iliustruotos Šakių krašto šviesuolių enciklopedijos „Novužės krašto vaikai“ 10 tomų. 2002 m. jam įteikta rajono savivaldybės nominacija „Aitvaras“.

Buvo nepailstantis Panevėžio zanavykų klubo pirmininkas. Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje 2016 m. įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. O meninė kalvystė – pomėgis, laisvės kovotojų atminimo įamžinimo išraiška. Pasirūpino, kad prie atstatyto bunkerio J. Būtėno žūties vietoje būtų pastatytas Atminimo kryžius. Vėliau sukūrė savąjį metalinį kryžių, kuris atsistojo šalia pirmojo. Tęsė Rūdšilio Skausmo kalnelio įprasminimą, organizavo atminimo dienas.

Jo rūpesčiu pastatyta atminimo lenta poetės G. Tulauskaitės gimimo vietoje. Didžiulė svajonė buvo sulaukti leidinio apie poetę „Gyvenimą savo sudėjau į knygą“ (2020) pristatymo. Nenuilstančio zanavyko, alsavusio didele meile gyvenimui, tautinėms vertybėms, praeičiai, darbų sąrašas liko it gerumo tiltas, jungiantis Jį mylėjusius žmones.

Zanavykijos žemė priglaudė ištikimai jai tarnavusią širdį. Nuoširdžiai liūdime kartu su artimaisiais.

 

Šakių rajono savivaldybės vardu

Meras Edgaras Pilypaitis

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE