Informacija apie Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo projektą

Marijampolės savivaldybės administracija vykdo projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“.

Projekto įgyvendinimo metu bus tvarkomas Marijampolės Pašešupio parkas, įrengiamas dendrologinis – pažintinis takas, atnaujinami želdynai, valomi vandens telkiniai.

Tvarkomos teritorijos brėžiniai eksponuojami Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšto foje ir interneto svetainėje www.marijampole.lt.

Kviečiame 2018 m. vasario 27 d. 14 val. Marijampolės miesto bendruomenę, su teritorija besiribojančių namų gyventojus ir sklypų savininkus, švietimo įstaigų bendruomenes, kitus aktyvius piliečius dalyvauti susitikime, kuris vyks Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšto salėje (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).

Susitikimo metu bus pristatomi projekto sprendiniai.

Projekto organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė.

Projekto rengėjas: valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius.

Kontaktiniai asmenys – Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Lelešius, tel. (8 612) 97 411, el. p. [email protected], Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Arvydas Bekeris, tel. (8 343) 90033, el. p  [email protected], Planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Kavaliauskienė, tel. (8 343) 90 085, el. p. [email protected].  Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus grupės vadovė Aušra Kitovienė, tel. 8 686 40243, el. p. [email protected], architektė Jūratė Usanova, tel. 8 626 16823, el. p. [email protected], vyr. specialistė Gerda Kraučiūnė, tel. 8 626 16823, el. p. [email protected]).

Projektas parengtas vadovaujantis Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, ir vėlesniais pakeitimais.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos bei Marijampolės savivaldybės administracijos lėšomis. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama teikiama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“, įgyvendinant projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“.

Marijampolės savivaldybės informacija 

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE