Inkvizicija ar optimizavimas?

Valdas Aleknavičius, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys

Nusprendžiau pagirti Kalvarijos merą V.Plikaitį ir visą savivaldybės daugumą. Yra vienas kriterijus, kuriuo valdantieji  ėmė ir aplenkė visas ankstesnes savivaldybių tarybas kartu sudėjus.  Per šią kadenciją, vien per tris kadencijos metus, mero potvarkiu buvo sudarytos net…… septynios darbo grupės.

Netruko išryškėti šių tyrimų grupių profesionalai. Tai  – Kalvarijos savivaldybės tarybos narė Neringa Kalvaitienė, besidarbuojanti penkiose darbo grupėse bei Jonas Kazys Dzirmeika, plušantis trijose darbo grupėse.  Opozicijos atstovai dalyvavo tik savivaldybės tarybos reglamento ir strateginio plano rengimo darbo grupėse, vieninintelėse, apie kurias jiems buvo duota žinoti. Už darbą darbo grupėse tarybos nariams buvo išmokėta 350,67 eurų.

Noriu pakalbėti tik apie vieną iš darbo grupių „Dėl optimalaus pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“. Ši grupė buvo sudaryta 2017-08-08 d. ir darbą privalėjo baigti iki 2017-09-01 d.

Šiai darbo grupei vadovavo liberalas Kęstutis Bagdanavičius. Du mėnesius trukusio sunkaus darbo išvada buvo pateikta 2017-10-02 d., pateikta informacija tokia aktuali, kad tiesiog neįmanoma nepasidalinti :

  1. Kalvarijos savivaldybės biudžetinės įstaigos nepažeidė galiojančių normatyvų ir patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
  2. Kalvarijos socialinių paslaugų centras bei Kalvarijos globos ir užimtumo centras atlieka analogiškas funkcijas.
  3. Kalvarijos savivaldybės kultūros centre, Kalvarijos sporto centre, Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Kalvarijos meno mokykloje nėra patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

Aš nustebęs, kaip jiems pavyko išsiaiškinti viską apie socialines įstaigas. Jūs  tik pagalvokit , du mėnesiai posėdžių, pasitarimų, įmonės veiklai per du metus išleista apie 50 000 eurų iš savivaldybės biudžeto ir … valdžia staiga sužino tai, ką opozicija žinojo jau steigiant Socialinių paslaugų centrą. Taigi abi įmonės atlieka analogiškas funkcijas!  Tai beveik sensacija, Nobelio premijos vertas atradimas!  Po tokio netikėto atradimo darbo grupės  rekomendacija ryžtinga – rekomenduoti Kalvarijos socialinių paslaugų centrą bei Kalvarijos globos ir užimtumo centrą reorganizuoti į vieną įstaigą.

Nors, tiesą sakant, jau steigiant naują įmonę buvo kalbama, jog ji įkurta tik tam, kad vėliau įstaigas sujungiant būtų galima atleisti Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktorę L. Saladuoninę.  Priežastis labai parasta – mero neteisingai nubausta įstaigos vadovė išdrįso kreiptis į teismą ir laimėjo bylą prieš V. Plikaitį. Ir dar ji nusikaltusi tuo, kad tuomet, kuomet V.Plikaičio vadovaujami krikščionys virto „paksistais“ L. Saladuoninė pasirinko TS-LKD partiją.

Pacituosiu Kauno apygardos teismo, besivadovavusio Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nutarimą:

„Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo nekeisti.

Priteisti iš Kalvarijos savivaldybės mero (į. k. 188744836, Kalvarija, Laisvės g. 2) bylinėjimosi išlaidas 338,80 (tris šimtai trisdešimt aštuoni eurai aštuoniasdešimt centų) Eur ieškovei L. S. (a. k(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini).Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.”

Atkreipkite dėmesį, kad užgautos mero ambicijos apmokėtos savivaldybės, t.y  gyventojų lėšomis.

Kad nebūtų per mažai, komisija dar nusprendė nubausti keletą Globos ir užimtumo centro darbuotojų, sumažindami jiems pareigybes, pvz. iš 1 etato į 0,75 etato.

Dar viena įdomi tos pačios darbo grupės tema: Švietimo įstaigų rekomendaciniai etatų normatyvai.

Dėl budėtojo gimnazijoje. Šiuo metu gimnazijoje yra 1,5 et. Toks ir yra budėtojų poreikis. Gimnazijos budėtojas (1 et.) darbą pradeda 7.00 val. (maždaug 7.10 val. atvežami pirmieji mokiniai), o jį baigia 15.45 val. Nuo 15.45 val. darbą pradeda kitas budėtojas (0,5 et.), kuris jį baigia darbą 20.00 val. Budėtojas apžiūri patalpas, užrakina kabinetų duris (jei neužrakintos), uždaro langus ir pan., t.y. patikrina saugumo reikalavimus pagal pareigybės aprašymą. Išeidamas įjungia signalizaciją, užrakina duris. Gimnazijoje iki 20 val. veikia Yamaha mokyklos užsiėmimai, yra sudaryta sutartis su Marijampolės visuomenės sveikatos biuru dėl patalpų nuomos sveikatingumo mankštoms, kuriose dalyvauja Kalvarijos gyventojai. Po pamokų vyksta neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimai, o futbolo ir kompiuterinės muzikos būrelio užsiėmimai vyksta ketvirtadieniais iki 17.10 ir penktadieniais iki 17.25 val. Valytojos pagal darbo grafiką baigia darbą 20 val.  Tai net ne komisijoje, o vietoje gauti argumentai. Ar kam nors kyla abejonių jog Kalvarijos gimnazijai reikia 1,5 et., o ne 1 et.?

Dėl kiemsargio. Neapibrėžtos 1 etatui valomo ploto normos, perskaičiuojant koeficientą neįtraukta gyvatvorių priežiūra.

Dėl valytojo. Nurodyta, kad 800 kv.m. priežiūrai skirtas 1 etatas. Kokie darbai tame prižiūrimame plote turi būti atlikti? Kalbama tik apie grindų plotą, o langai, sienos ir pan.? Galima suprasti jog, komisijos nuomone, valytojos priimtos  tik grindims plauti. Langus ir kitus paviršius išsivalys mokytojai?

Noriu pastebėti, kad Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžiui jau buvo pateikti sprendimo projektai su rekomendaciniais normatyvais socialinėms ir švietimo įstaigoms.  Iš darbotvarkės minėti klausimai buvo išimti visai nesvarsčius.

Yra dar dvi dėmesio vertos darbo grupės „Dėl optimalaus pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ rekomendacijos:

4.2. Pakeisti Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatus panaikinant filialus.

5. Siūlyti Kalvarijos savivaldybės tarybai patvirtinti Kalvarijos savivaldybės kultūros centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 26 ir įpareigoti direktorių iki gruodžio 1 d. parengti parengti Kalvarijos savivaldybės kultūros centro optimizavimo projektą, mažinant nutolusių darbo vietų skaičių.

Jei teisingai suvokiu tekstą, šiais siūlymais siūloma naikinti bibliotekoje filialus, o kultūros centre – nutolusias darbo vietas.

Gruodžio mėn. 14 d. posėdyje „įstaigų vadovų pageidavimu“ valdžiai liepiant , anot mero bus optimizuojama savivaldybės įstaigų veikla. Sprendimas būtų suprantamas , jei optimizavimas vyktų visose savivaldybei priklausančiose įstaigose.  Tačiau kažkaip liko pamirštas UAB „Kalvarijos komunalininkas“, įstaiga kurios kontrolei valdantieji ypatingai prieštaravo Kontrolės komitete. Pabandykime pasvarstyti kodėl: ten iš karto tik  „likvidavus Kalkomą“ įdarbinta administracijos direktorės pavaduotojo Karolio Babecko žmona, kai tik iš Darbo partijos  perbėgo pas merą, pareigose paaukštintas nuo turgaus „direktorius“ iki inžinieriaus gamybai tarybos narys Algis Lukoševičius, kad tinkamai balsuotų tarybos posėdžiuose paskatintas TT partijai priklausantis tarybos narys Vitas Rusevičius, po A.Lukoševičiaus paaukštinimo į atsilaisvinusias pareigas priimtas liberalas Valdas Mencevičius, kuris, anot kalvarijiečių, darbo komunalininke metu puikiai sugeba užsiimti savo verslu.

Po tokio valdžios darbo, kuomet baudžiami turintys savo nuomonę ar priklausantys nevaldžios partijai,  kuomet už nepatogius klausimus taryboje nubaudžia visą gatvę išbraukdami  iš asfaltuojamų gatvių sąrašo, kuomet už mero asmeninę kritiką Facebook paskyroje, baudžia netvarkydami kelių, kuomet darbo vietos kuriamos tik „saviems“ ir artimiesiems bei šeimos nariams ar vis dar galvojate, kad sprendimus už Jus turi priimti kito miesto gyventojai ? Gal jau laikas atsiimti savivaldybę iš „ateivių“ ?

 

 

Jums gali patikti
1 Komentaras
  1. hm sako

    straipsnio esme” atimkit is ateiviu” ir atiduokit vel viska “marsieciui Valdui”

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.