Integralios pagalbos paslaugos į namus Kalvarijos savivaldybėje

Nuo 2016 m. gruodžio mėn. Kalvarijos socialinių paslaugų centras pradėjo įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos paslaugų teikimas Kalvarijos savivaldybėje“.

Kas yra integralios pagalbos paslaugos į namus?

Integralios pagalbos paslaugos – tai visuma slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Integralios pagalbos  paslaugų teikimo tikslas – suteikti integralios (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos) pagalbos paslaugas namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei teikti konsultacinę pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Integralios pagalbos paslaugas teikia Kalvarijos socialinių paslaugų centras. Įstaiga atitinka socialinės globos normatyvus bei turi licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugą.

Kiekvieno mūsų gyvenimas turėtų būti prasmingas, visavertis ir orus. Viena iš žmogui duotų vertybių – jo sveikata. Bet kol nesusergame – neįvertiname to, kad galime vaikščioti, mąstyti, girdėti. Tai yra mums kaip savaime suprantamas dalykas. Visa tai supranti, kai užklupus negaliai tampi artimiausio žmogaus dalimi, kartais netgi sunku suvokti mus supantį pasaulį. Kaip tinkamai tokiu žmogumi pasirūpinti – dažnai trūksta ir žinių, ir įgūdžių. Artimieji, prižiūrintys sunkią negalią turintį šeimos narį, susiduria su daugybe problemų, sunku patiems išlaikyti teigiamą emocinį ryšį, sunku suderinti darbą su artimo žmogaus priežiūra. Tačiau šiuos rūpesčius galima palengvinti integraliomis pagalbos paslaugomis.

Integralią pagalbą teikia specialiai tam Kalvarijos socialinių paslaugų centre suburtos dvi mobilios specialistų komandos, į integralios pagalbos procesą įtraukiami socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros specialistai.

Integralios pagalbos paslaugų teikimą pagal  veiksmingumo kriterijus galima laikyti socialine inovacija Kalvarijos savivaldybėje: paslauga priartėjo prie paslaugos gavėjo, yra kompleksiška ir užtikrinta visą paslaugų grandinę, gerina ilgalaikę slaugos ir globos poreikių turinčių asmenų gyvenimo kokybę. Mažėja hospitalizacijos ir institucinės globos poreikis.

Paslaugos mobilumas sumažino atotrūkį tarp miesto ir kaimo. Pradėjus gauti integralią pagalbą, pagerėjo ir paslaugas gaunančiųjų, ir jų artimųjų gyvenimo kokybė.

Kalvarijos socialinių paslaugų centro informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X