Įsipareigojimų vykdymas kai ekstremali situacija paskelbta valstybės lygiu

Pareiškėjai, dalyvaujantys NMA administruojamų priemonių veikloje ir nukentėję dėl 2019 m. ekstremalių oro sąlygų – stichinės sausros, informuojami apie įsipareigojimų vykdymą, jų kontrolę, dokumentų pateikimo tvarką.

2019 m. liepos 3 d. visoje šalyje buvo paskelbta ekstremali situacija dėl sausros. Stichinės sausros padariniai žemės ūkyje buvo fiksuojami ir kitose Europos Sąjungos šalyse.  Europos Komisijai priėmus sprendimą valstybėms narėms, nukentėjusioms nuo sausros, taikyti švelnesnius žalinimo reikalavimus bei išmokėti didesnes avansines išmokas, buvo pakeistos Tiesioginių išmokų taisyklės.

NMA atkreipia ūkininkų dėmesį į įsipareigojimus, kurių vykdymui galėjo turėti įtakos sausros padariniai. Taip pat primena apie tai, kad būtina laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei vykdyti taisyklėse nustatytus reikalavimus, jei jiems sausra įtakos padaryti negalėjo. (pvz., pievos ir ganyklos turi būti nuganytos arba nušienautos iki taisyklėse numatytų terminų).

Dėl įsipareigojimų vykdymo dalyvaujant su plotu susijusių priemonių veiklose

Pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių veiklose ir negalintys įvykdyti taisyklėse nustatytų įsipareigojimų dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų, nerimauti neturėtų. Atsižvelgiant į sušvelnintus žalinimo reikalavimus Tiesioginių išmokų taisyklėse, patikrų specialistai nefiksuos pažeidimų, susijusių su įsipareigojimais, kurių įvykdyti neleido sausra ir neprašys pateikti papildomų dokumentų.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad pareiškėjai privalo laikytis geros agrarinės būklės reikalavimų, kurių vykdymui ekstremalios oro sąlygos įtakos padaryti negalėjo (pvz., dalyvaujantys priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose pareiškėjai turi laikytis jose nustatytų šienavimo terminų).

Tačiau paramos gavėjai pagal su plotu susijusias miškų priemones (ankstesnio programinio laikotarpio – „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, 2014–2020 metų – „Miško veisimas“) apie įsipareigojimų nevykdymą turi informuoti NMA. Miškininkai NMA turi atsiųsti laisvos formos paaiškinimą, kokio reikalavimo ar įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių, susijusių su oro sąlygomis, jie negalėjo įvykdyti.

Dėl 2019 m. įsipareigojimų vykdymo dalyvaujant KPP investicinėse priemonėse

Atsižvelgiant į ekstremalios situacijos paskelbimą visoje šalyje, paramos gavėjai, kurių vykdoma veikla tiesiogiai susijusi su žemės ūkiu, neturi imtis jokių papildomų veiksmų. Tačiau  paramos gavėjai, kurie dėl ekstremalios situacijos nepasiekė suplanuotų rodiklių, galutinėse ir metinėse ataskaitose turi pažymėti, kad suplanuoti rodikliai nepasiekti dėl ekstremalios situacijos (sausros).

Tais atvejais, kai paramos gavėjo vykdoma veikla nėra tiesiogiai susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, tačiau jis dėl blogų oro sąlygų negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų (pvz., išplėtoti gamybos apimtis, pasiekti pelningumo rodiklius konkrečiais metais, užtikrinti darbo vietų skaičių ir kt.), paramos gavėjas turi pateikti NMA laisvos formos paaiškinimą, kokią įtaką padarė sausra, dėl kurios nebuvo pasiekti numatyti projekto rodikliai ir pridėti tai pagrindžiančius dokumentus.  Pavyzdžiui, dėl sausros pakilo produkcijos supirkimo kaina, sumažėjo vietinės žaliavos kiekis (galima pagrįsti rinkos statistiniais duomenimis), todėl teko pirkti brangesnę žaliavą (galima pagrįsti pirkimo dokumentais) ir dėl to buvo nepasiektas suplanuotas pardavimo pajamų rodiklis. Paramos gavėjas nepasiektus rodiklius turi pagrįsti konkrečiais skaičiais ir juos įrodančiais dokumentais.

Pasirašytą paaiškinimą ir kitus dokumentus galima pateikti el. paštu [email protected], mobiliąja programėle „NMA agro“, taip pat pasirašytą paaiškinimą su priedais popierine forma galima pateikti tiesiogiai NMA arba atsiųsti paprastu ar registruotu paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

 

NMA informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE