Įvyko pirmasis naujai suformuotos Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau JRT) posėdis

Rugsėjo 20 dieną įvyko pirmasis naujai suformuotos Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau JRT) posėdis.

Jaunimo reikalų taryba – tai visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės teritorijoje veikiančios Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų, sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijai.

Šiuo metu JRT sudaro 5 Savivaldybės institucijų deleguoti asmenys: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė; švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, tarybos nariai Vilija Jakubauskė ir Ramūnas Puodžiūnas, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Savickienė; ir jaunimo atstovai: Ernestas Kolpokovas (Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija), Joris Juškauskas (nepriklausomas jaunimo atstovas), Eglė Budrytė-Vilbikė (Asociacija Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė), Greta Gelgotaitė (VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“), Alanas Šitkauskas (Gražiškių gimnazijos mokinių prezidentas), kurie buvo išrinkti jaunimo organizacijų susirinkime, vykusiame š. m. gegužės mėn. 27 d.

Rugsėjo 20 d. posėdyje dalyvavo 8 iš 10 JRT narių. Posėdžio metu buvo aptarti JRT tikslai, funkcijos, teisės ir darbo organizavimo tvarka; išrinktas JRT pirmininkas – juo balsų dauguma tapo Joris Juškauskas; pavaduotoja vienbalsiai išrinkta Daiva Riklienė, o sekretore išrinkta Jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Gudeliauskienė; patvirtintas JRT darbo reglamentas.

JRT nariai nusprendė planuojant, įgyvendinant bei vertinant SJRT veiklą naudotis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintomis Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijomis bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos pasiūlymais Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų veiklai. Posėdžio metu nuspręsta, jog tam, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sprendimai būtų objektyvūs, reikia atlikti savivaldybės jaunimo situacijos tyrimus, kurių dėka žinotume jaunimo problematiką ir stipriąsias puses. Į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą su pasiūlymais ir pastabomis gali kreiptis kiekvienas, turintis idėjų, kaip pagerinti jaunimo situaciją mūsų mieste.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE