Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis

Gruodžio 20 d. Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriuje vyko Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis.

Marijampolės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė Renata Baltūsytė pristatė  2017 metų  jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Vilkaviškio skyriuje rezultatus. Per laikotarpį nuo metų pradžios iki 2017 m. gruodžio 20 d. į Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyrių kreipėsi 1079 jaunuoliai iki 29 m. amžiaus, kuriems buvo suteiktas bedarbio statusas. Minėtu laikotarpiu  į darbo rinką  įsiliejo 559 jaunuoliai (51,8 proc. nuo visų  per 2017 m. laikotarpį registruotų jaunų bedarbių). Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones buvo nukreipti 174 jauni bedarbiai iki 29 m. amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo jų registracijos darbo biržoje.

2017 m. gruodžio  1 d. duomenimis, Vilkaviškio skyriuje buvo registruoti 328 jauni bedarbiai iki 29 metų amžiaus. Didelė jų dalis – nekvalifikuoti (42,4 proc.). Visi registruoti nekvalifikuoti asmenys ar turintys nepaklausias darbo rinkoje profesijas buvo informuoti apie galimybę įsigyti profesinę kvalifikaciją ar patobulinti jau turimą. 2017 m. profesinio mokymo priemone iš viso pasinaudojo  142 jauni bedarbiai iki 29 m. amžiaus. Iš jų – 95 per keturis mėnesius nuo registracijos darbo biržoje dienos. Buvo pasidžiaugta ir jaunimo verslumu.  ESF projekto „Naujas startas“ savarankiško užimtumo rėmimo  priemone jau pasinaudojo 5 jauni bedarbiai.

ESF projekto „Atrask save“ koordinatorė Neringa Simanaitytė supažindino apie projekto vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus.

Marijampolės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vedėja Reda Besasparienė pasidžiaugė kryptingu jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Vilkaviškio skyriuje komisijos darbu, padėkojo už glaudų bendradarbiavimą, idėjas, įžvalgas, pasiūlymus kaip jaunam asmeniui kuo greičiau įsilieti į darbo rinką, surasti savo profesinį pašaukimą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X