Kalvarijos vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“

Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais: Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubu „Arka“, Kalvarijos gimnazija bei Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ (projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0027).

Jau įvykusiuose advokacijos mokymuose dalyviai – NVO atstovai sužinojo, kas yra advokacija, koks jos tikslas ir kokia svarba. Mokymuose buvo nagrinėjamos sėkmingos advokacijos strategijos, advokacijos priemonės, tame tarpe ir kraštutinės, buvo pateikta daug praktinių pavyzdžių, o taip pat dalyviai gavo atlikti ir keletą praktinių užduočių.

Baigėsi ir įžanginiai jaunimo mokymai apie savivaldybių tarybų institucijas. Mokymų dalyviai sužinojo, už ką atsakinga savivaldybės taryba, kokias teises ir pareigas turi tarybos nariai, kam sudaromi komitetai, kokie jie yra, kokios komisijos gali būti sudaromos. Taip pat jaunuoliai buvo supažindinti su svarstytinų klausimų ir sprendimų projektų pateikimo tarybai tvarka, tarybos posėdžių organizavimo bei tarybos sprendimų priėmimo tvarka, tarybos dokumentų įforminimo, skelbimo, įgyvendinimo ir kontrolės reikalavimais ir tvarka. Dalyviai įdėmiai išklausė informaciją apie mero bei jo pavaduotojo įgaliojimus, mero bei tarybos bendravimo su gyventojais užtikrinimą.

Mokymus, siekiant įtraukti gyventojus į biudžeto rengimą ir svarstymą, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą, jau baigė dvi grupės Kalvarijos savivaldybėje bei viena grupė Kazlų Rūdos savivaldybėje. Taip pat šiuo metu vyksta jaunimo mokymai, sukuriant simuliacines savivaldybių tarybas.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE