Kandidato žodis. Tadas Račius

Portalas „Sūduvos gidas“ uždavė visiems Sūduvos regioną aprėpiančiose vienmandatėse apygardose iškeltiems kandidatams tuos pačius du klausimus, kurie, tikime, padės rinkėjams ne tik geriau pažinti kandidatus, bet galbūt net apsispręsti dvejojantiems.

Kviečiame susipažinti su Marijampolės rinkiminėje apygardoje Darbo partijos iškeltu kandidatu Tadu Račiumi.

Kokias esmines problemas išskirtumėte rinkiminėje apygardoje, kurioje kandidatuojate?

Marijampolėje, kaip ir visoje Lietuvoje, būtina mažinti gyventojų socialinę atskirtį, skurdą ir spręsti nepagrįstos pajamų nelygybės problemą. Atėjo laikas mažinti Marijampolės regiono socialinio-ekonominio išsivystymo skirtumus, kurie akivaizdūs lyginant su sostine, skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, jaunimo užimtumą. Be to, pokyčiai būtini ir Marijampolėje veikiančioje sveikatos priežiūros sistemoje. Atskiro dėmesio reikalauja mūsų mieste vykdoma daugiabučių namų renovacija. Pagaliau reikia išspręsti tilto per Šešupę Aušros gatvėje statybos klausimą. Keistina savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių vadovų skyrimo tvarka.

Turime kurti valstybę, kuri būtų patraukli investicijoms, kuriančioms gerai apmokamas darbo vietas. Lygiai taip pat svarbu išlaikyti tolygų šalies vystymąsi, skatinti investicijas į gamybos ir naujų darbo vietų kūrimą šalies regionuose. Siekiant socialinio teisingumo turi būti subalansuotas darbo ir kapitalo apmokestinimas, būtina siekti, kad regionuose dirbantieji gautų orų gyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį, būtų užtikrintos jų socialinės garantijos. Atsiliekančių regionų plėtrai ir prisitaikymui prie ekonomikos pokyčių reikalingos konkrečios valstybės pagalbos priemonės, pradedant mokesčių ir investicijų lengvatomis. Tam reikia efektyviau naudoti Europos Sąjungos struktūrinę paramą.

Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės regionuose susiduria su tokiomis problemomis kaip darbuotojų trūkumas, didelė administracinė bei mokestinė našta, mažesnės kreditavimo galimybės. Atsižvelgiant į tai, valstybė privalo sukurti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai regionuose reikalingas priemones.

Marijampolės regione reikia didinti jaunų žmonių užimtumą, motyvuoti jaunimą kurti savo verslą, gerinti gyvenimo kokybę ir tokiu būdu sulaikyti juos nuo išvykimo iš mūsų miesto.

Būtina tinkamai organizuoti asmens sveikatos priežiūrą: trumpinti eiles Marijampolės mieste esančiose gydymo įstaigose, peržiūrėti ir optimizuoti jų tinklą, atsižvelgiant į būtinų medicininių paslaugų prieinamumą per „auksinę“ valandą, „žaliuosius koridorius“, egzistuojančius klasterius. Reikia imtis priemonių mažinti medikų emigraciją ir siekti grąžinti medikus į regionus, tinkamai juos motyvuojant (tinkamas atlyginimas ir pareigos).

Įgyvendinant daugiabučių namų renovacijos programą, reikia sukurti efektyvų valstybinį būsto renovacijos fondą, kuris padengtų 100 procentų renovacijos sąnaudų, kompensuojamų iš gyventojų už šildymą sutaupytų lėšų bei panaikintų būtinybę žmonėms imti paskolas būsto renovacijai. Akivaizdu, kad būtina sugriežtinti reikalavimus daugiabučių namų renovacijai, įpareigojant rangovus atlikti techninę priežiūrą bei nustatant baudas už nekokybiškos renovacijos atlikimą.

Tilto per Šešupę, kuris sujungtų Aušros ir Vokiečių gatves, statybos darbams turi būti skiriamas reikiamas finansavimas iš valstybės biudžeto.

Kovai su įsigalėjusiu nepotizmu, o tai Marijampolėje itin opi problema, būtina inicijuoti savivaldos valdymo skaidrinimą. Tam turi būti pakeista savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių vadovų skyrimo tvarka, kad konkursai į vadovų pareigas būtų vykdomi centralizuotai.

Kokias savo konkurentų rinkimuose į LR Seimą politines idėjas išskirtumėte, kaip vertas dėmesio?

Savo konkurentų rinkimuose į LR Seimą politines idėjas, kaip vertas dėmesio, išskirčiau tas, kurios sutampa su mano deklaruojamomis politinėmis idėjomis, t. y. socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, regionų socialinio-ekonominio išsivystymo skirtumų mažinimas, sąlygų gerinimas smulkiajam ir vidutiniam verslui, sveikatos apsaugos sistemos gerinimas, emigracijos mažinimas, valstybės valdymo skaidrinimas ir kt.

 

Portale „Sūduvos gidas“ jau galite skaityti kitų Marijampolės rinkimų apygardos kandidatų atsakymus bei sužinoti, kaip į užduotus klausimus atsakė politikai iškelti Vilkaviškio, Sūduvos pietinėje ir Sūduvos šiaurinėje vienmandatėse rinkimų apygardose.

Sūduvos gidas logotipas

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE