Kazlų Rūdoje apsilankė Žemės ūkio ministras B. Markauskas

Šių metų kovo 1 dieną, Kazlų Rūdoje, viešėjo Žemės ūkio ministras B. Markauskas. Vizito metu ministras B. Markauskas dalykiniais klausimais bendravo su Kazlų Rūdos savivaldybės meru V. Kanevičiumi, administracijos direktoriumi V. Kazlu, Žemės ūkio skyriaus vedėja L. Juškevičiene. Ministras taip pat dalyvavo ir tądien vykusiame žemdirbių susirinkime.

Žemės ūkio ministras B. Markauskas, susitikęs su mūsų savivaldybės ūkininkais, kalbėjo aktualiais žemdirbiams klausimais. Ministras B. Markauskas daug dėmesio skyrė Lietuvos siekiams BŽŪP (Bendroji žemės ūkio politika) po 2020 m. bei Europos Sąjungos biudžeto paramai, skirtai nuo liūčių nukentėjusiems ūkininkams.

Žemės ūkio ministro B. Markausko nuomone BŽŪP turi išlikti bendra politika ir prisitaikyti prie naujų iššūkių. „Mūsų šalis palaiko modernesnėsir paprastesnės BŽŪP viziją, tačiau nėra radikalių pokyčių šalininkė. Esminis Lietuvos siekis – turi būti baigta tiesioginių išmokų konvergencija, sudarant vienodas konkurencines sąlygas visiems ES ūkininkams, – kalbėjo B. Markauskas. – Būtina siekti ir gyvenimo kokybės kaime gerinimo, pritraukti jaunimą, svarbi smulkių ir vidutinių šeimos ūkių plėtra“.

Susitikime su Žemės ūkio ministru B. Markausku dalyvavę Kazlų Rūdos krašto žemdirbiai pateikė rūpimus klausimus Ministrui. O klausimų iš tiesų žemdirbiai turėjo daug ir įvairių. Prasidėjo įdomi ir ilga diskusija. Daugiausiai žemdirbiai domėjosi ir didžiausia diskusija vyko svarstant pieno ūkių klausimus. Mūsų savivaldybės ūkininkai domėjosi pieno kainos supirkimo nustatymo klausimais. Ministro nuomone situaciją pieno sektoriuje pakeistų aiški kainodara ir ilgalaikės sutartys. „Pieno kainų nustatymo procesą padarius skaidresnį, pieno gamintojams suprantamesnį ir aiškesnį bei įvedus žalio pieno apskaičiavimo formulę, kuri atspindėtų pasaulines kainas, būtų lengviau suvokti kainų svyravimą ir pokyčius rinkoje, – susirinkusiems žemdirbiams kalbėjo ministras B. Markauskas. – Pieno gamintojai, sekdami pasaulines tendencijas, galėtų prognozuoti pieno gamybos perspektyvas ir efektyviau planuoti veiklą bei investicijas“. Ūkininkai taip pat ministro teiravosi apie pieno gamintojų ir pieno kooperatyvų veiklą bei domėjosi pieno ūkių veiklos perspektyvomis.

Nemažai dėmesio diskusijoje buvo skirta ir aptariant dar vieną aktualią problemą – tai yra žemdirbių laukuose esančias melioracijos sistemas. Žemdirbiai skundėsi, kad seniai įrengtos melioracijos sistemos yra susidėvėjusios, dėl to jie nuolat patiria nepatogumus, neretai yra užsemiami ir jų dirbami laukai. Ministras teigė, kad ši problema yra jam gerai žinoma ir yra aktuali kiekvienam Lietuvos žemdirbiui. Anot ministro, šis klausimas turi būti sprendžiamas Lietuvos mastu ir šiuo metu Žemės ūkio ministerija ieško finansavimo šaltinių.

Diskutuojama taip pat buvo ir dėl naujos Nenašių žemių žemėlapio redakcijos. Naujasis išskirtų vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių, skaitmeninis žemėlapis su šių vietovių ribų nustatymo tvarka ir pagrindimu įtrauktas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (Programos) IV pakeitimą, kuris šių metų sausio 17 d. išsiųstas EK derinti ir tvirtinti.

Parengė
Milda Paškauskienė
Mero patarėja

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE