Kazlų Rūdoje patvirtinta savivaldybės lėšų skyrimo želdinių tvarkymui ir apsaugai tvarka

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimo ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašą, pagal kurį seniūnijos, uždarosios akcinės bendrovės, viešosios bei biudžetinės įstaigos (kurių savininkė ar dalininkė yra Kazlų Rūdos savivaldybė) esančios Kazlų Rūdos savivaldybėje gali teikti prašymus medžių ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, bei inventorizacijos priemonėms finansuoti.

Prašyme, be teikėjo rekvizitų (pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas, pareigos, parašas), turi būti nurodyta ir aprašyta priemonė, kuriai įgyvendinti (įsigyti) būtinas finansavimas, taip pat įgyvendinimo vieta, ar numatyti kiti finansavimo šaltiniai, taip pat kita reikalinga informacija, nurodytas lėšų poreikis, motyvuotas preliminariais apskaičiavimais, ar pateikiama lokalinė darbų ar paslaugų sąmata, naujai įkuriamų ar pertvarkomų želdynų projektai, jei turima, gali būti pridėti papildomi dokumentai (rekomendacijos, seniūnaičių protokolų išrašai ir kt.), susiję su priemonės įgyvendinimu. Prašymai bendra tvarka teikiami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui.

Medžių ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės:

·       želdynų ir želdinių (pvz., medžių, krūmų, krūmokšnių ir lianų sodinukai, gėlių sėklos ir pan.) įsigijimas ir veisimas (pvz., vejų ir gėlynų sodinimas, įrengimas ir pan.);

·       želdynų kūrimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektų rengimas;

·       želdynų kūrimas, tvarkymas, pertvarkymas, inventorizavimas ir informacinių ženklų įrengimas;

·       atskirojo želdyno, norint jį įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, įteisinimo darbai;

·       želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įrangos pirkimas;

·       želdinių sanitarinės būklės gerinimo darbai (pvz., mokslininkų rekomendacijų parengimas, jų įgyvendinimui reikalingų medžiagų pirkimas ir panaudojimas rekomendacijose nurodytoms priemonėms įgyvendinti);

·       pavojų keliančių ir sergančių medžių šalinimo darbai (pvz., medžių nukirtimas, kelmų šalinimas ar žeminimas iki žemės paviršiaus (šaligatvio dangos) sutvarkymas išrovus kelmą ir pan.);

·        medžių ir krūmų genėjimo, medžių gyvybingumo palaikymo ir šakų smulkinimo darbai;

·       želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos įgyvendinimo priemonės, jų vykdymui reikalingų medžiagų ir įrangos pirkimas;

·       savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo programos parengimas;

·       želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių rengimas;

·       Savivaldybės darbuotojų, atsakingų už želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas;

·       dokumentacijos, reikalingos išvardytoms priemonėms, rengimas.

Informacija parengta pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-10-26 sprendimą Nr. TS-243.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE