Kazlų Rūdos savivaldybės taryba priėmė svarbius sprendimus

Birželio 29 d. įvykusiame Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdyje priimta nemažai svarbių sprendimų. Jų dėka savivaldybėje planuojamos investicijos į tvariąją energetiką ir socialinę sritį. Taryboje priimtų sprendimų dėka siekiama efektyvininti savivaldybės turto valdymą, modernizuoti gatvių apšvietimo tinklą,  užtikrinti savivaldybės gyventojams kokybiškas teikiamas komunalines paslaugas.

·       Asta Matukynė paskirta eiti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. A. Matukynė pastaruosius kelerius metus dirbo Kauno apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriaus vyriausiąja specialiste.

·       Nuo rugsėjo 1-os dienos savivaldybės administracijoje atliekami struktūriniai pertvarkymai – vietoje trijų atskirų skyrių, sukurtas bendras Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius. Jame atsiras Ūkio ir teritorijų planavimo bei Investicijų poskyriai.

·       Taryba pavedė Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. centralizuotai tvarkyti biudžetinių įstaigų Kazlų Rūdos sporto centro, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą. Šiose biudžetinėse įstaigose nebeliks atskirų buhalterių pareigybių, įstaigoms buhalterinės apskaitos paslaugas teiks Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius, kuriame šių įstaigų apskaitą tvarkys mažesnis kiekis buhalterių nei dabar dirba įstaigose. Tokiu būdu siekiama efektyvesnio biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo bei jų vidinių resursų optimizavimo.

·       Taryboje pritarta pateiktam savivaldybės įmonės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ investicijų plano papildymui. „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ planuoja teikti paraišką finansavimui gauti pagal priemonę dėl „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimo, pakeičiant iškastinio kuro panaudojimą“. Ant katilinės pastatų stogo numatoma įrengti iki 30 kWh galios saulės fotovoltinę elektrinę šilumos gamybos, patalpų apšvietimo ir šildymo elektros sąnaudoms iš dalies kompensuoti.

·       Taryboje pritarta saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo projektų įgyvendinimui. Jei pagal pateiktas paraiškas savivaldybei bus skirta finansinė parama, planuojama įrengti saulės jėgaines 7 savivaldybės įstaigose: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje, Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje darželyje „Pušelė“, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje, Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijoje ir Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje. 7 paraiškomis teikiamų objektų bendra gaminančioji galia – 325 kw. Minėti objektai šiuo metu vartoja dar didesnius energijos kiekius (~380000 kw/h per metus), pvz. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – 67000 kw/h, o planuojamas statyti pajėgumas – 50 kw dėl stogo tinkamo ploto trūkumo. 325 kw orientacinė investicinė kaina ~320000 Eur įskaitant projektavimo darbus ten, kur planuojamas elektrinės dydis – daugiau nei 30 kw. 2 325 kw pajėgumas per metus generuoja apie 320000 kw/h energijos. Šiuo metu elektros energijos kw/h kaina yra apie 0,11 Eur, ir turi tendenciją didėti. Vadinasi per metus investicija leis pagaminti elektros energijos (320000*0,11) maždaug už 33000–35000 Eur. Dalis šios energijos bus saugojama, jei nebus suvartojama pagaminimo metu. Planuojama, kad bendras pasaugos mokestis pagamintai energijai bus ~0,03 ct kw/h arba ~ 9000 Eur visai pagamintai energijai. Atmetus šį kaštą, grynasis investicijos sutaupymas per metus sieks ~23000–25000 Eur. Atsižvelgiant į savivaldybės dalį, reikalingą projektui finansuoti, investicija atsipirks per 2–2,5 metų. Vėliau dar ~ 20 metų elektros energija bus gaminama veltui (įrangos efektyvumas ~ 20–25 metai).

·       Taryba nusprendė patikėti savivaldybės įmonei „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atlikti gatvių, teritorijų priežiūros ir valymo viešąją paslaugą Kazlų Rūdos savivaldybėje. Nuo birželio vidurio savivaldybės administracijoje dirbę 10 asmenų, kurie iki šiol atliko šiuos darbus, bus įdarbinti „Kazlų Rūdos komunalininke“. Darbuotojų darbo sutartys bus tęsiamos. t.y. darbo santykiai nenutrūks, jiems bus išlaikomas atlyginimas, nepertraukiamas darbo stažo skaičiavimas ir kitos turimos socialinės garantijos. Vienas iš tokio sprendimo motyvų – gerinti miesto tvarkymo paslaugų kokybę.

·       Taryboje pritarta „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ ir „Kazlų Rūdos komunalininko“ reorganizavimo sąlygų projektui. Beveik metus įmonių valdybų ir teisininkų rengtose sąlygose numatyta, kad „Kazlų Rūdos komunalininkas“ bus prijungtas prie „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“, bus apjungti bendrovių pajėgumai, mažinamos valdymo išlaidos, optimizuojama bendrovių veikla bei procesai, siekiant vartotojams teikti kokybiškas paslaugas palankiomis paslaugų kainomis. Pritarus bendrovių reorganizavimo sąlygų projektui,  jis pateiktas VĮ Registrų centrui. Bendrovių reorganizavimo sąlygos bus viešinamos bent 30 dienų. Po viešinimo Kazlų Rūdos savivaldybės taryba galės priimti sprendimą reorganizuoti bendroves – po reorganizacijos „Kazlų Rūdos komunalininkas“ bus išregistruotas, o „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ tęs veiklą. „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ perims visas „Kazlų Rūdos komunalininko“ teises ir pareigas, turtą ir neturtines teises.

·       Kazlų Rūdos savivaldybė dešimčiai metų patikėjimo teise perdavė savivaldybės įmonei „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdyti savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą – 14 objektų, t. y. patalpas, kuriose įrengtos katilinės. Tarybos sprendime nurodytų seniūnijų, kultūros centro padalinių, mokyklų ir bibliotekų katilines prižiūrint  „Kazlų Rūdos šilumos tinklams“, tikimasi per metus sutaupyti iki 40 tūkst. Eur. Pirmuosius dvejus metus sutaupytos lėšos bus investuojamos į mokyklų ir bibliotekų katilinių remontą ir modernizavimą, vėliau šio priimto sprendimo dėka bus ženkliai taupomos savivaldybės ūkinės išlaidos.

·       Taryba pavedė Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai atlikti projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“ veiklų (darbų) užsakovo funkciją. Šio sprendimo tikslas – įsteigti Kazlų Rūdoje dvejus grupinio gyvenimo namus ir socialines dirbtuves, sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Bendra numatoma projekto vertė – 834.513,39 Eur.

·       Taryba pritarė Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos parengtam projektui „Kazlų Rūdos savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimas“. Jo dėka savivaldybės gyvenvietėse esantys gatvių šviestuvai bus keičiami į LED tipo šviestuvus, ekonomiškus ir naudojančius mažiau elektros energijos. Galutinės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 40 proc. Preliminari projekto vertė – 515 076 Eur. Nuosavas indėlis iš savivaldybės biudžeto sudaro 257 538 Eur. Šio sprendimo dėka tikimasi modernizuoti beveik 1500 savivaldybės gatvių šviestuvų.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE