Kazlų Rūdos savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Jurgio Dovydaičio vardas

2018 m. birželio 1 d.  – išskirtinė data Kazlų Rūdos savivaldybės viešajai  bibliotekai. Šią dieną įsigalioja Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimas suteikti bibliotekai  kraštiečio, garsaus tautosakininko, kraštotyrininko Jurgio Dovydaičio vardą. Šį žingsnį inicijavo  Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai, Lietuvių kalbos draugijos Kazlų Rūdos skyriaus nariai, bibliotekos skaitytojai.

Jurgis Dovydaitis gimė 1907 m. spalio 19 d. Runkių kaime, Marijampolės apskrityje.  Duodamas interviu kultūros istorikui Bernardui Aleknavičiui, Jurgis Dovydaitis sakė: „Runkiai – mano svajonės, tai mano gimtinė <…>. Tai čia ganydamas giriose gyvulius pradėjau pažinti gyvenimą. O gyvenimo pavyzdys visados man buvo mano beveik 21 metus už mane vyresnis brolis Pranas Dovydaitis – Lietuvos nepriklausomybės 1918 m. vasario 16 d. Akto signataras.“ (Suvalkija, 2009, Nr. 2, p.12).  Mokslus pradėjo Višakio Rūdos pradžios mokykloje, vėliau mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje,  studijavo Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetuose.

Jurgis Dovydaitis tautosaką rinkti pradėjo dar būdamas gimnazistas ir ją rinko bei tvarkė visą gyvenimą. 1998 metais jis perdavė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui 350 tautosakos sąsiuvinių, 45 teminius rinkinius, 1243 megnetines juostas, kuriose įrašyta virš 100 000 tautosakos kūrinių, 800 fotojuostelių, nuotraukų, melodijų. Pasak A. Jakubynienės, Jurgis Dovydaitis surinko didžiausią Lietuvoje asmeninį tautosakos archyvą, kurio apimtis tokia stulbinanti, jog sunku patikėti šio žmogaus begaline kantrybe ir entuziazmu (Tautosakos darbai XXXIII, 2007, p. 281).  L. Saukos nuomone, Jurgis Dovydaitis – „nepaprasta asmenybė lietuvių tautosakininkų fronte. Nėra kito tokio veikėjo, kuris taip sėkmingai daugiau negu septynis dešimtmečius būtų užrašinėjęs liaudies poetinę kūrybą. Surinktų kūrinių kiekiu jis, nėra abejonės, ryškus visoje Europoje.“ (Tautosakos darbai XXXVII, 2009, p. 51).

1990 metais Jurgiui Dovydaičiui skirta Mato Slančiausko premija už nuopelnus lietuvių tautosakos rinkimo baruose,  1996 metais – valstybinė Jono Basanavičiaus premija už nuopelnus lietuvių etninei kultūrai renkant ir skelbiant tautosaką.  1999 metais apie Jurgį Dovydaitį sukurtas dokumentinis filmas „Palikimas“ (režisierius Algirdas Tarvydas).

Atminimo ženklų, skirtų didžiojo tautosakininko atminimo įamžinimui mūsų krašte, negausu. 2007 metais, minint Jurgio Dovydaičio 100-ąsias gimimo metines, Višakio Rūdoje pastatyta medinė skulptūra (autorius – A. Sakalauskas). Tais pačiais metais atnaujinta atminimo lenta Runkių kaime, joje greta brolio Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio vardo įrašytas ir Jurgio Dovydaičio vardas.

Viešoji biblioteka pasirengusi tinkamai reprezentuoti jai suteiktą iškilaus kraštiečio Jurgio Dovydaičio vardą.  Bibliotekoje jau sukauptas Jurgio Dovydaičio publikuotų  leidinių fondas, vyksta tautosakininkui skirtos mokslinės konferencijos, rengiamos parodos, ekskursijos į jo gimtinę.

2018 m. gegužės 4 d. Jurgio Dovydaičio dukros Danutės Dovydaitytės Mažeikienės kvietimu Lietuvių literatūros ir tautosakos institute lankėsi bibliotekos direktorė Vilija Šemetienė ir Dokumentų komplektavimo skyriaus vedėja Aldona Lukoševičienė. Instituto Tautosakos archyvo skyriaus vadovė dr. Austė Nakienė, darbuotojos Rima Visackienė, Gražina Kadžytė ne tik papasakojo apie  institute saugomą Jurgio Dovydaičio archyvą, bet ir parodė saugomus lobius: tautosakos rinkinius ir sąsiuvinius, magnetines ir fotojuostas. Bendraujant kilo idėjų ir minčių, kaip puoselėti ir skleisti Jurgio Dovydaičio atminimą viešojoje bibliotekoje. Aptartos bendradarbiavimo galimybės: papildyti bibliotekos fondą trūkstamais leidiniais, organizuoti bendrus renginius, keistis parodomis.

Instituto iniciatyva nuo 2007 metų, minint Jurgio Dovydaičio 100-ąsias gimimo metines,  spalio 19-oji diena skelbiama Tautosakos diena, renkami „Tautosakos medaus“ nominacijos laureatai. Beje, pirmuoju nominantu tapo Jaunius Vylius, buvęs Kazlų Rūdos etnografinio ansamblio „Sūduonia“  vadovas.  Biblioteka planuoja Jurgio Dovydaičio vardo suteikimą paminėti šventiniu renginiu spalio 19 d. Iki tol laukia daug darbų: atrinkti, sukaupti eksponatus, sukurti nuolatinę ekspoziciją, parengti Jurgio Dovydaičio fotografijų parodą. Laukia ir maloni kelionė į Vilnių: Jurgio Dovydaičio dukra Danutė Dovydaitytė Mažeikienė pakvietė į svečius, ji pasidalins savo prisiminimais apie tėvą, patarimais dėl jo atminimo puoselėjimo, eksponatais.

Vilija Šemetienė,

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė

Sponsored Video

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE