Kino teatras „Spindulys“ kviečia dalyvauti sienų tapybos konkurse

,,Spindulio" kino teatras

Kino teatras ,,Spindulys” kviečia dalyvauti sienų tapybos konkurse ir taip sukurti dar jaukesnę atmosferą.

Konkurso nuostatai:

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kino teatro „Spindulys“ sienų tapybos konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio konkurso tikslus ir dalyviams keliamus reikalavimus, reglamentuoja konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojo atrinkimo tvarką.

2. Kino teatro „Spindulys“ sienų tapybos konkurso organizatoriai – Viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“ ir viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas.

3. Kino teatro „Spindulys“ sienų tapybos konkurso tikslai:

3.1. Sukurti naują kino teatro „Spindulys“ lankytiną erdvę;

3.2. Skatinti kūrybiškai stebėti savo aplinką;

3.3. Skatinti improvizuoti ir meniškai interpretuoti savo mintis;

3.4. Ieškoti santykio tarp erdvės, kūrinio ir praeivio;

3.5. Populiarinti kino teatro „Spindulys“ patrauklumą, pritraukiant platesnes lankytojų auditorijas.

DALYVIAI

4. Konkurse gali dalyvauti visi Marijampolės miesto gyventojai. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.

5. Konkurse dalyvauti gali vienas asmuo arba kelių asmenų grupė.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Informacija ir naujienos apie konkursą pateikiama ir atnaujinama oficialioje kino teatro „Spindulys“ svetainėje www.spinduliokinas.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/spinduliokinas .

7. Kino teatro „Spindulys“ sienų tapybos konkurso vieta: Kauno g. 13, Marijampolė.

8. Konkurso sienos išmatavimai: sienos ilgis –11 m., aukštis – 3,80 m ir sienos ilgis – 0,6 m., aukštis – 2,60 m.

9. Eskizui keliami reikalavimai: eskize vaizduojamas vaizdas turi derėti su Malonny‘8 projekto metu ant kino teatro „Spindulys“ sienos nupieštu piešiniu „Nesvarumo būsena“, taip pat turi atspindėti kino teatro veiklą.

10. Konkurso dalyviai skaitmeninius failus – eskizus, tinkančius nurodytai konkurso vietai, siunčia el. pašto adresu [email protected]
iki 2022 m. birželio 10 d. (imtinai). Konkurse dalyvaujantis asmuo ar asmenų grupė konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 3 eskizus nurodytai konkurso vietai.

11.  Skaitmeniniams failams keliami reikalavimai:

11.1. maksimalus skaitmeninio failo dydis 5000 kB (5 MB);

11.2. skaitmeninio failo tipas JPEG, JPG.

12. Konkurso dalyvis (-iai) siųsdami skaitmeninius failus – eskizus konkursui privalo nurodyti autoriaus (-ių) vardą (-us), pavardę (-es), pasirinktą temą, kūrinio pavadinimą, taip pat pateikti trumpą kūrinio aprašymą, nurodyti savo tel. numerį, el. pašto adresą bei gyvenamosios vietos adresą.

13. Sienų tapybos darbas privalo būti įgyvendintas iki 2022 m. liepos 5 d.

DARBŲ VERTINIMAS

14. Konkursui pateiktus darbus vertins kompetentinga komisija.

15. Darbų vertinimui keliami kriterijai:

15.1.  nestandartinis požiūris;

15.2.  originali interpretacija;

15.3.  meniškumas;

15.4.  šmaikštumas;

15.5.  piešinio atitikimas konkurso vietai.

16. Komisija pasilieka teisę neleisti dalyvauti konkurse autoriams, pateikusiems eskizus vėliau nurodyto termino bei darbus, neatitinkančius reikalavimų, konkurso tematikos ar moralės ir etikos normų.

NUGALĖTOJO PASKELBIMAS

17. Konkurso nugalėtojas bus paskelbtas iki 2022 m. birželio 15 dienos. Informacija apie konkurso nugalėtoją bus skelbiama oficialioje kino teatro „Spindulys“ svetainėje www.spinduliokinas.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/spinduliokinas . Organizatoriai su nugalėtoju susisieks asmeniškai.

18. Konkurso nugalėtojas:

18.1. įtraukiamas į kino teatro „Spindulys“ sienų tapybos konkurso viešinimą;

18.2. aprūpinamas reikiamomis priemonėmis ir dažais meninei idėjai realizuoti;

18.3. jam skiriama savanorių grupės pagalba tapybos darbams atlikti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus (-ių) sutikimo ir nemokėdami honorarų konkursui atsiųstus maketus (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui (plakatai, periodinė spauda ir kt.), eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje.

20. Autorius (-iai) atsiųsdamas (-i) failą – eskizą ir kitus nurodytus duomenis, patvirtina, kad yra konkursui pateiktų darbų autorius (-iai). Už autorių teisių pažeidimus, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako failus – eskizus atsiuntęs konkurso dalyvis (-iai).

21. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis šio konkurso sąlygomis. Siųsdamas failus – eskizus dalyvis (-iai) patvirtina, kad autorinės ir turtinės teisės priklauso jam (jiems), ir sutinka, kad organizatorius turi teisę laisvai disponuoti gautais failais savo nuožiūra, laikydamasis etikos normų. Jei darbe vaizduojami kiti asmenys, dalyvis (-iai) atsako, kad prieš pateikiant eskizą konkursui būtų gauti šių asmenų sutikimai dėl tokio asmens atvaizdo neatlygintino naudojimo (visais būdais, numatytais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje, visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje) interneto svetainėje, rinkodaros projektuose ir reklamoje, kai kalbama apie konkursą ar jo reklamą. Jei bet kuris vaizduojamų asmenų yra nepilnametis, būtinas jo tėvų ar globėjo pirmiau nurodyto turinio raštiškas patvirtinimas. Šių sutikimų skenuotas kopijas privaloma atsiųsti el. paštu [email protected]

Sutikimai turi būti pateikti kartu su failais – eskizais, jeigu jose vaizduojami žmonės.

22.  Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas, informuodami apie tai konkurso dalyvius oficialioje kino teatro „Spindulys“ svetainėje www.spinduliokinas.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/spinduliokinas. Taip pat konkurso organizatorius pasilieka teisę neatrinkus tinkamo piešinio, atrinktos konkurso sienos netapyti.

23. Daugiau informacijos apie konkursą el. paštu [email protected]

spinduliokinas.lt informacija

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE