Kviečiame gyventojus pasinaudoti galimybe gauti asmeninę pagalbą

Marijampolės savivaldybės gyventojai gali gauti asmeninę pagalbą, kurią asmenims su negalia teikia asmeninis asistentas. Tai – didelė ir labai reikalinga pagalba neįgaliųjų šeimų nariams ir artimiesiems.

Asmeninė pagalba – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, teikiama individuali pagalba asmens namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padeda jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kas gali gauti asmeninę pagalbą? Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis asmenims, kurių funkcijos, veikla, dalyvavimas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas gauti šias paslaugas teikiamas asmenims:

 • besimokantiems pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirbantiems arba ieškantiems darbo, besinaudojantiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvenantiems vieniems.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas?

Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir asmens galimybes, asistentas:

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 •  lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 •  teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 •  teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Ar asmeninė pagalba yra mokama?

Neįgaliojo mokamo už asmeninę pagalbą užmokesčio dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnės negu 20 procentų neįgaliojo pajamų. Jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Kaip gauti asmeninę pagalbą?

Jūs turite kreiptis į nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
 • asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją; dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas; dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją,
 • pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad esate registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.);
 • dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas)

Asmeninės pagalbos teikėjai:

 • Marijampolės socialinės pagalbos centras, tel. (8 343) 55 426, el. p. centras@mspc.lt;
 • Vilkaviškio vyskupijos Caritas, tel. 8 65516 739, el. p. vvcaritas@gmail.com;
 • Marijampolės krašto samariečių bendrija, tel. 8688 94 458, el. paštas: marijampoleslsb@gmail.com

Marijampolės savivaldybės administracijos inf.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE