Laiko dulkes nubraukus… (6 dalis) Darbo pradžia – teko daug ko išmokti

Pirmieji įmonės kolektyvo darbo žingsniai buvo techninės dokumentacijos kopijavimas, darbo brėžinių ir technologinių dokumentų kūrimas. Pirmosios SKB kopijuotojos buvo Birutė Šimonėlienė, Milda Stonkuvienė, Aldona Kasakaitienė, Birutė Degutytė, Onutė Bieliūnaitė, Genovaitė Žitkutė pradėjusios dirbti 1960 metų pradžioje.

SKB (PAKMA)
SKB (PAKMA) © Sūduvos gidas / Vytautas Karsokas

Netrukus darbą pradėjo ir pirmieji inžinieriai, tai Algimantas Kičas, 1957 metais baigęs KPI mechanikos fakultetą ir tapęs pirmuoju SKB konstruktorių vadovu. Tuoj pat jis gauna ir padėjėją Algimantą Dailidavičių, kuriam teko būti pirmuoju konstruktoriumi. SKB istorijoje jiedu buvo labai darnus duetas plyname lauke pradėjęs sudėtingą konstravimo darbą. Su geraširdiška šypsena jiems pritaikoma pravardė „mudu abudu“. Greitai prie jų prisijungia technikas Vytautas Paškauskas. Tai labai pareigingas, kruopštus, itin geranoriškas žmogus, šiuo patirties kaupimo laikotarpiu negailėdavęs patarimų ir padrąsinimų jauniems specialistams.

Liusė Sakalauskaitė
Liusė Sakalauskaitė © Sūduvos gidas / Vytautas Karsokas

Suformuota tik dvylikos žmonių grupė kopijuoja iš Simferopolio maisto pramonės automatų gamyklos gautus lydytų sūrelių fasavimo po 100 gramų brėžinius, juos daugina. Šį automatą jie turėjo pritaikyti 30 gramų sveriančių sūrelių fasavimui. Viskas atrodytų paprasta ir aišku, bet taip tik atrodytų tiems, kurie nebuvo susidūrę su konstruktoriaus darbo subtilybėmis. Patirties dar nebuvo pakankamai, o pagal techninius reikalavimus reikėjo pakeisti ne tik pagrindinius mechanizmus, bet ir automato svorį bei gabaritus.

-Visas darbas tarsi tankus miškas, o gilyn einant vis daugiau medžių – tarsi juokais sakydavo A. Kičas. Toks darbas buvo atliekamas pirmą kartą, o tokio tipo automatų konstrukcija tada buvo priskiriama prie labai sudėtingų. Reikėjo labai gerai išmanančių metalo apdirbimą specialistų, taip pat turėti žinynus, standartus, sukomplektuotą techninę literatūrą, turėti informacijos apie užsienyje kuriamus analogiškus įrengimus, jų techninį lygį. Deja, nuodugniai viską ištyrinėti planinėje ekonomikoje nebuvo laiko, darbus reikėjo atlikti spaudžiant ribotiems terminams.

Prie brėžinių palinkę A. Dailidavičius ir V. Paškauskas, o technologines korteles rašo amžiumi už kitus vyresnis, mokslus baigęs dar tarpukario Lietuvoje Kazimieras Miliauskas, patyręs inžinierius, pedagogas. Jam talkina, taip pat Smetonos laikų išsilavinimą turįs Jonas Urba. Taip gimsta pirmasis automatas OZA-30 skirtas lydytiems sūreliams fasuoti po 30 gramų, kurio serijinė gamyba MPAG pradedama 1961 birželio mėnesį. Po to ruošiama modernizuoto automato OZA-100 techninė dokumentacija, o 1962 metais pradedama jo serijinė gamyba. Dar po pusmečio pateikiama konstruktorinė dokumentacija automato OZK, skirto fasuoti varškės sūrelius.

Namas Marijampolės S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, jame, taip pat teko dirbti SKB specialistams
Namas Marijampolės S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, jame, taip pat teko dirbti SKB specialistams

Tiesiai iš studentiško suolo pas mus dirbti atvyksta Julius Katkauskas. 1961 metais įsidarbina Jonas Augustaitis, Vytautas Bartininkas, Skaidrė Urbanavičienė, Milda Stonkuvienė, Severinas Žiūrys.

Įsteigtam SKB technologų skyriui vadovavo K. Miliauskas. 1962 metais šio skyriaus viršininku tampa Eugenijus Ivanauskas. Skyriuje atliekamas technologinės įrangos konstravimas ir ruošiamos technologinės kortelės. Dokumentacija perduodama gamyklai ir prasideda sukonstruoto automato serijinė gamyba. Iki to laiko gamykla šios dokumentacijos ruošimo specialistų neturėjo. Plečiantis konstruojamų automatų nomenklatūrai ir didėjant serijinės gamybos apimtims bei tarpininkaujant ministerijai buvo susitarta, kad SKB bus įkurtas naujas gamybos aptarnavimo skyrius (GAS), kuris užsiims vien tik dokumentacijos ruošimu serijinei gamybai. Ir taip 1965 metų liepą toks skyrius sukuriamas. Jam vadovauti paskiriamas Algis Samuolis. Skyriuje dirba apie dvidešimt penki žmonės. Visi jie  kvalifikuoti, turintys keleto metų patirtį SKB paruošti specialistai.

Praėjus trejiems metams, 1968 kovo 1 dieną, šio skyriaus darbuotojai oficialiai ministerijos (Minlegpiščemaš) nurodymu perkeliami į Automatų gamyklą, žinoma, kiekvienam darbuotojui sutinkant. Keletas jų pasilieka dirbti SKB, tarp jų A. Samuolis, M. Šulinskas, O. Bieliūnaitė, R. Botyrienė, o kiti darbuotojai tampa Automatų gamyklos būsimo vyriausiojo konstruktoriaus skyriaus branduoliu. SKB tai buvo didelė netektis, tiesiog nukraujavimas…

P.S. Ruošiant šią medžiagą publikacijai mus pasiekė netikėta ir liūdna žinia – mirė vienas iš pirmųjų SKB inžinierių – konstruktorių, Jonas Augustaitis, kurio prisiminimų jau nesulauksime. Užuojauta artimiesiems.

 

Liusė Sakalauskaitė SKB Patentų ir techninės informacijos skyriaus vedėja

Norėdami skaityti daugiau SKB darbuotojų prisiminimų spauskite čia: „Laiko dulkes nubraukus…“.

 

Vytauto Karsoko nuotrauka ir nuotraukos iš SKB metraščio.

Parengė Vytautas Karsokas

Sūduvos gidas

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE