Marijampolėje įvyko praktinė konferencija ,,Siekiame bendradarbiauti”

Marijampolėje vyko praktinė konferencija / Marijampolės savivaldybės administracijos nuotr.

Balandžio 28 d. įvyko praktinė konferencija „Siekiame bendradarbiauti“, kuri į Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnaziją sukvietė daugiau nei 60 dalyvių, besirūpinančių vaikų gerove švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų srityje.

Konferencija prasidėjo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos direktorės Astos Skripkienės palinkėjimais kiekvienam iš dalyvių padėti vieni kitiems dirbant šioje sistemoje, nes patys nežinome, kada gali pagalbos prireikti mums patiems.

Marijampolės vaiko gerovės komisijos darbą ir aktualijas 2021 metais apžvelgė Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Jolita Žukelienė.

Svečias iš Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos, šios mokyklos direktorius Vaidas Bacys, specialistams priminė Tarpusavio bendradarbiavimo svarbą vaiko gerovės.

Svajonė Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, kalbėjo tema „Vaikas su negalia: kaip nepasiklysti tarp skirtingų sistemų“, kuri aktuali ne tik tėvams, tačiau ir specialistams, savo darbe susiduriantiems su negalią turinčiais vaikais ir jų tėvais.

Konferencijos dalyviai konferencijos metu turėjo galimybę praktinėse konsultacijose aptarti ir diskutuoti netinkamo vaiko elgesio, skyrybų, krizių įveikos, priklausomybių, smurto artimoje aplinkoje, savęs žalojimo, suicido grėsmės, raidos ir elgesio sutrikimų temomis.

Dalyvius konsultavo Jolita Tamulionienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos socialinė pedagogė, Daiva Muckuvienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ specialioji pedagogė, Laima Šiupienytė, vaikų ligų gydytoja, VšĮ Marijampolės ligoninės Vaikų sutrikusios raidos ankstyvosios reabilitacijos poskyrio koordinatorė, Eglė Liaukuvienė, Marijampolės bendruomeninių šeimos namų mediatorė, Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinė darbuotoja Reda Žaliaduonienė ir Giedrė Kisielienė,  Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Laukaitienė ir priklausomybių konsultantė Diana Varnagirytė, Marijampolės specializuotos kompleksinės pagalbos centro vadovė Adolfina Blauzdžiūnienė ir konsultantė-teisininkė Žaneta Stankevičienė, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro medicinos psichologė Audra Tamošaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Jolita Adomaitytė, Joleta Norkienė, Eglė Iškauskienė, Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė.

Kaip konferencijos vedėja Aušra Jurkšaitienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos narė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė, pabaigoje sakė, šios konferencijos tikslas vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpinstitucinį bendradarbiavimą konferencijos metu buvo pasiektas.

Po konsultacijų dalyviai dėkojo vieni kitiems už bendrą darbą, o konferencijos organizatoriams už galimybę diskutuoti, bendrauti ir kurti tarpusavio bendrystę.

Marijampolės savivaldybės administracijos inf.

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE