Marijampolės apskrities moters veiklos centre – pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

Marijampolės apskrities moters veiklos centras gavo 3 metų akreditaciją teikti paslaugas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos. Iš viso Lietuvoje tokioms paslaugoms teikti akredituotos 25 įstaigos.

Pagalba Marijampolės apskrities moters veiklos centre nukentėjusiems fiziniams asmenims teikiama nemokamai ir konfidencialiai.

2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas Nr. XIV-169, kuriuo reglamentuojamas pagalbos teikimas nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims.

Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą (informaciją, konsultacijas ir (ar) paslaugas), atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl įvykdytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį.

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐚𝐭𝐥𝐢𝐞𝐤𝐚 𝐬̌𝐢𝐚𝐬 𝐟𝐮𝐧𝐤𝐜𝐢𝐣𝐚𝐬:

▶įvertina nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, kartu su nukentėjusiu asmeniu sudaro pagalbos priemonių planą ir organizuoja pagalbos teikimą;

▶teikia informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti, o kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, – apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, nurodydama juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

▶teikia informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;

▶teikia emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuoja;

▶organizuoja nukentėjusių asmenų, kuriems reikia saugios vietos, laikiną apgyvendinimą;

▶teikia informaciją nukentėjusiems asmenims apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

▶nukentėjusio asmens prašymu organizuoja jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas;

▶informuoja nukentėjusį asmenį, kuris tiesiogiai kreipiasi į pagalbos tarnybą, apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, nurodo kompetentingos institucijos pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

▶teikia informaciją apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas (nurodo juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) ir jų teikiamą pagalbą.

𝐊𝐫𝐞𝐢𝐩𝐭𝐢𝐬 𝐠𝐚𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐬̌𝐢𝐚𝐢s 𝐛𝐮̄𝐝𝐚𝐢𝐬:

Adresu – Kęstučio g. 3-12, Marijampolė, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val.

Telefonais: tel. 865902229, 869033132

El. paštas: marpagalba21@gmail.com

www.marmvc.lt

MARMVC inf.

 

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE