Marijampolės kolegijoje – reikšmingi pokyčiai

Kelerius metus viešoje erdvėje pasirodančios antraštės visuomenėje suformavo nuostatą, kad Marijampolės kolegiją ruošiamasi uždaryti. Nuo šių antraščių pasirodymo pradžios jau praėjo keletas metų, tačiau Marijampolės kolegija toliau veikia ir tęsia jau 18 savo veiklos metus. Šiais metais Kolegijoje numatomi ypač reikšmingi pokyčiai.

Kuriamas STEAM atviros prieigos centras

Praėjusiais metais žengti pirmieji, bet labai svarbūs žingsniai siekiant, kad Marijampolės kolegijoje būtų įkurtas  Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centras (STEAM). Spalio pabaigoje pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės kolegija, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas ir VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ sutarė dėl bendradarbiavimo kuriant ir įveiklinant STEAM centrą. Marijampolės kolegija taip pat pasirašė jungtinės veiklos sutartį su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centru. LR Finansų ministerija jau skyrė finansavimą šiam projektui įgyvendinti. Planuojama, kad dar šiais metais bus atliktos viešųjų pirkimų procedūros STEAM atviros prieigos centro patalpų remontui ir pritaikymui numatytoms laboratorijoms.

STEAM centro tikslas – paskatinti mokinius domėtis technologinių krypčių mokslais ir rinktis šių krypčių studijas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau praėjusių metų priėmime didino valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių technologinėse ir inžinerinėse studijų programose. Tačiau, Marijampolės kolegijoje ir dalyje kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų ne visos papildomai skirtos studijų vietos buvo užpildytos. Marijampolės kolegijoje kuriamas atviros prieigos centras taip pat pasitarnaus įgyvendinant Marijampolės regiono specializacijos 4M projektą. Numatoma, kad mūsų regione artimiausiu metu ir toliau augs aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis.

Trumpųjų studijų programos

Praėjusių metų pabaigoje LR Seimas priėmė ilgai lauktą sprendimą, kuris įteisino trumpąsias profesines studijas (angl. short cycle). Mokslo ir studijų įstatymas Trumpąsias studijas apibrėžia kaip aukštojo mokslo studijų pakopą profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti. Planuojama, kad šias studijas organizuos kolegijos kartu su profesinio mokymo įstaigomis. Studijos bus sudėtinė I-osios  pakopos studijų dalis. Baigusieji studijas įgis profesinę kvalifikaciją ir galės įsidarbinti konkrečiame darbo rinkos segmente. Planuojama, kad studijų apimtis bus 90 – 120 kreditų, iš kurių 30 ar 40 sudarys praktinės veiklos.

Šis LR Seimo sprendimas – pirmas žingsnis trumpųjų profesinių studijų link. Artimiausiu metu dar turi būti nustatyti konkretūs trumposioms profesinėms studijoms keliami reikalavimai bei atliktas pačių studijų programų akreditavimas. Tik atlikus šiuos veiksmus bus galima pradėti priėmimo procedūras.

Marijampolės kolegija dar prieš įteisinant trumpąsias profesines studijas pradėjo rengti šios studijų formos programas. 2019 m. kolegijos veiklos plane numatyta įregistruoti šias trumpųjų profesinių studijų programas: Socialinio darbuotojo padėjėjo, Sveikatos ir grožio paslaugų verslo specialisto, Mechatronikos, Pardavimų organizavimo, Apskaitos, Apgyvendinimo paslaugų organizavimo.

Anot darbdavių, išvardintų sričių specialistų šiuo metu labiausiai trūksta. Dėl sąlyginai trumpo studijų laiko šios studijos – puikus pasirinkimas norintiems įgyti profesinę kvalifikaciją ir pakeisti jau turimą profesiją. Aukštojo mokslo trumpųjų studijų galimybę numato Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sistema. Lietuvoje tokių studijų galimybė iki šiol nebuvo nenumatyta.

 

Povilas Šlapševičius

Marijampolės kolegijos viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE