Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus kviečia į virtualias parodas

Šalyje paskelbus karantiną, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, kaip ir kitos šalies kultūros įstaigos, veiklą perkėlė į virtualią erdvę. Muziejaus darbuotojai dirba nuotoliniu būdu: rengia virtualias parodas, kviečia domėtis savo krašto istorija bei susipažinti su muziejaus fondų lobiais.

Muziejus kiekvieną savaitę socialiniuose tinkluose siūlo virtualiai aplankyti ne vieną parodą ir pristato dar nematytus bei netyrinėtus eksponatus, įdomiausius istorijos faktus, kviečia dalyvauti įvairiose edukacinėse veiklose.

„Nors karantino metu Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus su lankytojais susitinka virtualiai, džiugina tai, kad aktyvus domėjimasis ir noras pažinti savo krašto ir miesto istoriją niekur nedingo, muziejaus fondai, kurie dabar dar aktyviau pristatomi internete, susilaukia didžiulio dėmesio. Muziejus aktyviai dirba persikėlęs į virtualią erdvę, o lankytojai naujose virtualiose formose atranda daug įdomių ir nežinomų dalykų, kuriems pažinti dabar galima skirti daugiau laiko. Muziejus yra sukaupęs daug įdomios medžiagos, pasikeitęs darbo režimas veiklos nesulėtino, nes pasibaigus karantinui parengta virtuali medžiaga pasiliks muziejaus socialiniuose tinkluose“, – muziejaus veikla karantino sąlygomis džiaugiasi Savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis.

Muziejuje saugoma daugiau nei 40 000 eksponatų, atspindinčių Marijampolės miesto ir viso Sūduvos krašto istoriją. Susipažinti su jais ir virtualiai pasigrožėti muziejus kviečia rubrikoje „Iš muziejaus rinkinių”. Muziejaus eksponatai sulaukia lankytojų dėmesio, nes virtualiuose pristatymuose pateikiami su išsamiais aprašymais, todėl muziejininkai džiaugiasi, kad virtualūs lankytojai tuo atidžiai domisi ir praleidžia nemažai laiko muziejaus puslapyje. Muziejus į virtualią erdvę perkėlė parengtas parodas ir pakvietė jas apžiūrėti, susipažinti su interjero tekstile, miesto istoriniais faktais bei įvykiais Marijampolės krašto vietovardžiais.

Muziejaus darbuotojai daug laiko skiria tiriamajai veiklai ir naujos įdomios medžiagos pristatymui. Jau parengtas ir pateiktas lankytojams susipažinti leidinio „Steigiamojo Seimo narių palinkėjimai Lietuvai“ pristatymas. Jame galima pamatyti 44 Steigiamojo Seimo narių autografus ir perskaityti jų asmeninius palinkėjimus. Paruošti ir virtualiai pristatomi Aleksandro Stulginskio bei Jono Staugaičio autografai bei tekstai, įkelti abiejų pagrindiniai biografijos faktai. Šiuo metu dar ruošiamas Vlado Natkevičiaus tekstas ir gyvenimo faktų santrauka bei toliau šifruojami kitų leidinyje esančių asmenybių tekstai bei renkamos biografijos. Muziejus taip pat kviečia apžiūrėti virtualią parodą „Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius“, kurioje stebint fotografijas, galima susipažinti su Kazio Griniaus – Seimo nario, Ministro Pirmininko ir Prezidento – veikla.

Viena iš muziejaus veiklų yra istorinės medžiagos parengimas ir knygų leidyba. Šiuo metu nuotoliniu būdu su leidykla derinami leidinio „Lietuvių kalbos dienų renginiai“ spausdinimo darbai. Atliekami tiriamieji darbai ir medžiagos parengimas naujai muziejaus knygai apie marijampoliečius žydus. Parengtas skaitmeninis anksčiau išleisto autorinės knygos „Mano mietas prie Šešupės“ variantas, su kuria galima susipažinti ir virtualiai.

Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus padalinio specialistai analizuoja prieinamus pokario ir tremties istorinius šaltinius ir mokslinių publikacijų medžiagą, o gautas žinias puikiai panaudoja pristatydami eksponatus, atnaujindami ekspozicijas ir viešindami informaciją trumposiose publikacijose naujai sukurtoje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

Muziejus laukia lankytojų, kurie pasibaigus karantinui vėl galės lankytis muziejuje, ir ruošiasi naujų ekspozicijų kūrimui bei esamų atnaujinimui. Pagal galimybes vyksta pasiruošimo darbai šiuo metu restauruojamos Andriaus ir Aleksandros Bulotų sodybos pritaikymui muziejinėms ir kultūrinėms reikmėms. Atlikta Bulotų sodybos aplinkos analizė, siekiant pagrįsti būsimo dar vieno muziejaus padalinio veiklos reikalingumą ir optimalaus finansavimo bei papildomų žmogiškųjų išteklių poreikį, numatyti galimus sodybos įveiklinimo variantus, apgalvoti būsimos ekspozicijos koncepciją ir temas. Planuojama atnaujinti ir Tremties ekspoziciją, todėl šiuo metu atlikti naujų nuotraukų redagavimo ir maketavimo darbai. Rengiamasi ir Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus ekspozicijų atnaujinimui: rengiama koncepcija, kuri būtų patraukli ir sudomintų lankytojus.

Iniciatyva pristatyti muziejaus veiklą virtualiai jau davė rezultatų: muziejaus darbuotojai džiaugiasi, kad gausėja virtualių lankytojų, taip pat ilgėja ir jų praleistas laikas muziejaus portale. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė virtuali paroda „Būtasis miestas“, kuri pakvietė pasižvalgyti po XX a. 8–9 dešimtmečių Marijampolės miestą. Ši virtuali paroda ne tik sudomino marijampoliečius, bet ir paskatino aktyviai dalintis šia virtualia paroda.

Muziejuje šiuo metu nevyksta edukaciniai užsiėmimai, kurių muziejininkai rengdavo nemažai ir sulaukdavo, ypač vaikų, susidomėjimo. Ir edukacines veiklas muziejininkai perkėlė į virtualią erdvę: prieš Velykas tradiciškai mokyta, kaip marginti margučius ir pasirengti šventėms, paruošta informacija apie Kazio ir Joanos Grinių velykines vaišes, įkeltas „Velykinės bobos“ receptas bei daug kitos įdomios medžiagos.

Muziejininkai laukia, kada vėl galės atnaujinti edukacines veiklas ir atnaujina populiarias bei ruošia naujas edukacines programas. Rengiamos iliustracijos edukacinei programai „Mano mėnesiai“, atnaujinamas edukacinis užsiėmimas „Popieriaus gamybos paslaptys“, susiejant su miesto istorijos ekspozicija bei artefaktais. Rengiamasi ir naujoms edukacinės programos „Senieji žaislai ir žaidimai“ (pavadinimas gali keistis), skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams, temoms bei planuojamos edukacijos Tauro apygardos Žalgirio rinktinės bei pasipriešinimas temomis.

Muziejininkai intensyviai darbuojasi tvarkydami fondus, inventorindami bei skaitmenindami eksponatus, kurie perkeliami į skaitmenines platformas bei kitas įvairias sistemas, kad vėliau su jais galėtų susipažinti dar daugiau lankytojų.

Muziejus ruošėsi ir tradiciniam projektui „Muziejų naktis“ bei kitiems suplanuotiems renginiams, kurių datos nukeltos vėlesniam laikui. Parengta ir pristatymo laukia nauja muziejaus išleista knyga, suplanuotos parodos bei kiti projektiniai renginiai, kuriuose dalyvauti muziejus lankytojus tikisi pakviesti po karantino atnaujinus veiklą.

Muziejuose karantininis režimas dar nesibaigia, lankytojai puikiai persiorientavo į virtualų muziejaus lankymą, todėl muziejus rengia naujas įdomias parodas, virtualias ekspozicijas ir užsiėmimus.

Kviečiame aktyviai domėtis, o visas muziejaus virtualias veiklas, kurios vis pildomos, rasite adresu http://www.marijampolesmuziejus.lt arba muziejaus paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE