Marijampolės regiono plėtros taryboje diskutuota apie savivaldybių savarankiškumo stiprinimą ir regiono socialinius bei ekonominius rodiklius

2020 m. liepos 8 d. Vilkaviškyje vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi regionui aktualūs klausimai.

Posėdžio pradžioje buvo pristatyta ir pasveikinta Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos organizuoto iniciatyvų konkurso „Regionai: atradimų žemėlapiai“ nugalėtojas viešoji įstaiga „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras. Vykusio iniciatyvų konkurso tikslas – nustatyti ir įvertinti gerosios praktikos pavyzdžius, įkvepiančias prasmingas idėjas, kurios keičia žmonių gyvenimą bei jų aplinką. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių mieste suteikia galimybę Marijampolės regiono plėtros tarybavyresnio amžiaus žmonėms (40-50 m.) atlikti „senelių“ vaidmenį ir padėti socialiai remtinoms šeimoms prižiūrėti jų vaikus. Vyresnio amžiaus žmonės būna su vaikais per dieną po keletą valandų ar net visą dieną, priklausomai nuo poreikio, kai vaikų tėvai turi išvykti kažkur ar tiesiog neranda galimybių, kaip užimti vaikus dienos metu. „Seneliai“ bendrauja su vaikais, eina pasivaikščioti, užsiima lavinamaisiais žaidimais, skaito knygas ir pan.

LR Prezidento kanceliarijoje įgyvendinamą „Kurk Lietuvai“ programos projektą „Bendru sutarimu link savivaldybių savarankiškumo stiprinimo“ pristatė projektų vadovai Dovilė Sujetaitė, Skaidrilė Grigaitė–Mockevičienė ir Vytautas Vaitiekūnas. Jie kaip vieną iš didžiausių sisteminių iššūkių Lietuvoje įvardino regioninių skirtumų mažinimą. Pristatydami projektą posėdžio svečiai pabrėžė, kad regioninė atskirtis Lietuvoje išlieka viena didžiausių per pastaruosius dvidešimt metų. Socialiniai ir ekonominiai skirtumai šalyje rodo, kad iki šiol vykdyti regioninės politikos sprendimai neužtikrino Marijampolės regiono plėtros tarybatolygios regioninės plėtros. Buvo akcentuojama, kad investicijų pritraukimas ir verslo aplinkos gerinimas yra vienas iš pagrindinių tikslų, kurį turi įveikti ne tik vietinė, bet ir centrinė valdžia, siekiant gerinti regiono ir savivaldybių ekonominį gyvybingumą bei mažinti socialinius ir ekonominius netolygumus. Projektų vadovai pabrėžė, kad Lietuvos valdymo sistema yra labai centralizuota. Ribotą savivaldybių savarankiškumą šalyje atspindi galiojantys reguliavimai, varžantys vietos savivaldos sprendimų priėmimo laisvę bei žemas fiskalinės decentralizacijos lygis. Anot jų, ateityje stiprinant savivaldybių savarankiškumą, svarbu įvertinti ir kylančias rizikas bei numatyti priemones šių rizikų valdymui bei reikalingų kompetencijų didinimui. Naujas požiūris ir priemonės turėtų būti nukreiptos į savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą, investicijų finansavimo bei skolinimosi sistemos tobulinimą, siekiant išlaikyti fiskalinį tvarumą, galios ir atsakomybės derinimą. Stiprūs regionai ir savivalda, subsidiarumu pagrįstas funkcijų pasidalijimas yra numatyta ir strateginiuose dokumentuose – Nacionaliniame pažangos plane ir Regioninės politikos baltojoje knygoje 2017–2030 m.

Marijampolės regiono plėtros taryba

Posėdyje Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė pristatė Marijampolės regiono projektų įgyvendinimo eigą ir regiono socialinius bei ekonominius rodiklius. Ji akcentavo, kad regione suplanuota 99 proc. ES lėšų, t. y. iš planuotų 46,2 mln. Eur ES lėšų 45,7 mln. Eur jau suplanuota. Anot J. Mitrulevičienės, sudėtingesnė situacija yra su lėšų išmokėjimu – Marijampolės regiono projektams išmokėta 57 proc. lėšų. Kalbėdama apie socialinius ir ekonominius regiono rodiklius, skyriaus vedėja akcentavo sparčiai mažėjantį gyventojų skaičių, kuris nuo 2011 metų Marijampolės savivaldybėje sumažėjo 13 proc., Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 19 proc., Šakių rajono savivaldybėje – 18 proc., Kazlų Rūdos savivaldybėje – 15 proc., o Kalvarijos – 16 proc. Sparčiausiai mažėja gyventojų 0-15 m. amžiaus grupėje, per paskutinius 10 metų Marijampolės regione šis rodiklis sumažėjo 24 proc. J. Mitrulevičienė atkreipė dėmesį ir į bendrojo vidaus produkto žemą rodiklį, kuris lyginant su šalies vidurkiu siekia tik 58,5 proc. Pagal tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1 gyventojui, Marijampolės regionas užima priešpaskutinę vietą, o darbo užmokesčio regione vidurkis (neto) siekia 727 Eur, kai šalies – 873 Eur.

Rengiantis naujajam 2021–2027 metų programavimo laikotarpiui Taryba paskyrė atstovus į Europos kaimynystės priemonės Lietuvos–Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį programavimo komitetą. Šiame komitete regionui atstovaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis.

Tarybos posėdyje taip pat buvo svarstyta dėl Sūduvos krašto antro savivaldos lygmens ir finansavimo didinimo bei pritarta regiono projektų sąrašų keitimui.

Marijampolės regiono plėtros taryba

Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE