Marijampolės savivaldybės taryba priėmė sprendimus dėl tikslinių pašalpų skyrimo

Pašalpa / Asociatyvi nuotr.

Marijampolės savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino 3 naujų tikslinių pašalpų skyrimą.

Tikslinė pašalpa apmokėti būtiniausias krosnių, kaminų bei elektros įrenginių remonto (įskaitant ir medžiagų įsigijimo) išlaidas.

  • Norint gauti šią pašalpą, būstas, kuriame yra krosnis, turi būti asmens nuosavybė (ar valdomas kitaip).
  • Jeigu turtas yra paveldėtas ir nėra sutvarkyti nuosavybės dokumentai, reikia turėti paveldėjimo dokumentus.
  • Taip pat asmens (šeimos) pajamos vienam asmeniui (šeimos nariui) per mėn. turi neviršyti 2,0 VRP dydžio, t. y. 256,0 Eur.
  • Grynaisiais pinigais tikslinė pašalpa nebus mokama. Ji bus skiriama apmokant sąskaitas faktūras (kitus išlaidas įrodančius dokumentus) už medžiagas, jei remonto darbus atliks pats asmuo. Jei darbus atliks įmonė (asmuo), tikslinė pašalpa bus pervedama paslaugą suteikusiai įmonei ar asmeniui, pareiškėjui pateikus sąskaitą faktūrą.

Tikslinė pašalpa geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimui ir su tuo susijusioms išlaidoms (projektavimo ir kt.) prisijungiant prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros apmokėti.

Tikslinė pašalpa individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo, įrengimo ir su tuo susijusioms (projektavimo ir kt.) išlaidoms apmokėti, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Antroji ir trečioji tikslinės pašalpos skiriamos asmens nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose patirtoms išlaidoms apmokėti, jeigu pareiškėjai šiame turte yra deklaravę gyvenamąją vietą.

Dėl šių dviejų tikslinių pašalpų gali kreiptis asmenys, kuriems yra mokama socialinė pašalpa arba jie gauna kompensacijas už šildymą, kietąjį kurą, karštą ar geriamąjį vandenį.

Grynaisiais pinigais tikslinė pašalpa nebus mokama. Ji bus skiriama apmokant sąskaitas faktūras (kitus išlaidas įrodančius dokumentus) už medžiagas, jei remonto darbus atliks pats asmuo. Jei darbus atliks įmonė (asmuo), tikslinė pašalpa bus pervedama paslaugą suteikusiai įmonei ar asmeniui, pareiškėjui pateikus sąskaitą faktūrą.

Kaip ir dėl vienkartinės paramos, taip ir dėl visų šių trijų tikslinių pašalpų, asmenys turi kreiptis:

  • į Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrių (115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) – asmenys, gyvenantys mieste;
  • į gyvenamosios vietos kaimiškąsias seniūnijas – asmenys, gyvenantys kaime.

Besikreipiantys asmenys turi pateikti prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikinąjį pažymėjimą), santuokos, ištuokos ar mirties faktą patvirtinantį dokumentą, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, jeigu šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Savivaldybės administracija.

Prašymas gali būti pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)). Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės administracijos inf.

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE