TS-LKD frakcija pateikė alternatyvų 2021 metų Marijampolės savivaldybės biudžeto planą

Marijampolės savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija, susipažinusi su Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto projektu, kurį paruošė savivaldybės administracija, pastebi, kad jame visai neskiriama arba skiriama nepakankamai lėšų svarbioms socialinės, švietimo, kultūros, investicijų ir kitų sričių priemonėms.

Tačiau savivaldybės administracijos paruoštame biudžeto projekte lyginant su 2020 metais yra nepagrįstai didele apimtimi didinamos išlaidos savivaldybės tarybai, administracijai, mero ir administracijos direktoriaus fondams, kelis kartus didesnės nei bus reikalinga suplanuotos išlaidos kai kurioms Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programos priemonėms, o pajamos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo numatomos net du kartus mažesnės.

Todėl Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcija, atsižvelgdama į savivaldybės gyventojų lūkesčius, kitų Lietuvos savivaldybių gerąją praktiką skiriant Kūdikio kraitelius naujagimių susilaukusioms šeimoms ir Pirmoko kraitelius šeimoms, pradedančioms leisti savo vaikus į pirmąją klasę, bei siekdama, kad būtų pradėtos spręsti aktualios Marijampolės savivaldybės problemos, 2021 m. vasario 8 d. nusiuntė raštą savivaldybės tarybai, merui ir administracijos direktoriui, kuriuo siūlo:

 1. Piniginės paramos skyriaus asignavimuose kitų šio skyriaus priemonių, kurioms suplanuoti pertekliniai asignavimai, sąskaita skirti lėšas:
  • Kūdikio kraitelio priemonei, numatant jai 75 tūkst. eurų (150 eurų piniginė parama arba 150 eurų vertės būtiniausių reikmenų rinkinys kiekvienai kūdikio susilaukusiai Marijampolės savivaldybės gyventojų šeimai);
  • Pirmoko kraitelio priemonei, numatant jai 55 tūkst. eurų (100 eurų vertės mokslo pradžiai būtiniausių reikmenų rinkinys pirmaklasiui).
 2. Sumažinti savivaldybės 2021 metų biudžeto projekte Valdymo programos asignavimus 200 tūkst. eurų:
  • savivaldybės tarybai numatytus asignavimus 30 tūkst. eurų (nuo 316 iki 286 tūkst. eurų).
  • mero fondui numatytus asignavimus 10 tūkst. eurų  (nuo 20 iki 10 tūkst. eurų);
  • administracijos direktoriaus rezervui numatytus asignavimus 60 tūkst. eurų (nuo 100 iki 40 tūkst. eurų);
  • savivaldybės administracijos asignavimus 100 tūkst. eurų (nuo 3798 iki 3698 tūkst. eurų).
 3. Padidinti materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas 85 tūkst. eurų (nuo 94 iki 179 tūkst. eurų).
 4. Skirti dėl Valdymo programos asignavimų sumažinimo atsilaisvinusius 200 tūkst. eurų tokiu būdu:
  • 100 tūkst. eurų – Investicijų į šilumos ūkį fondui, kuriame kaupiamos lėšos šilumos ūkio investicijų likučiui iš UAB „Litesko“ išpirkti pasibaigus šilumos ūkio nuomos sutarčiai, siekiant sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą;
  • 30 tūkst. eurų smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondui, papildomai padidinant fondui numatytus asignavimus nuo 80 tūkst. iki 110 tūkst. eurų;
  • 20 tūkst. eurų – projekto „Pažink Marijampolę per Šešupės upę” pirmo projektavimo darbų etapo įgyvendinimui;
  • 50 tūkst. eurų – Marijampolės krašto K.Griniaus muziejaus Tauro apygardos ekspozicijos atnaujinimui ir inovatyviam įveiklinimui.
 5. Dėl materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų padidėjimo papildomus 85 tūkst. eurų asignavimų skirti tokiu būdu:
  • 30 tūkst. eurų – Marijampolės M.Lukšienės švietimo centrui, kad jis galėtų įgyvendinti labai reikalingą funkciją – tarptautinių, respublikinių bei savivaldybės lygio švietimo projektų rengimą, koordinavimą, vykdymą bei savivaldybės švietimo įstaigų konsultavimą projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
  • 30 tūkst. eurų – Švietimo inovacijų fondui, kuris būtų skirtas inovacijų diegimui ugdymo įstaigose konkurso tvarka atrenkant projektus, pateiktus tiek ugdymo įstaigų, tiek konkrečių mokytojų (ar jų grupių);
  • 15 tūkst. eurų – kolumbariumo Marijampolės miesto naujosiose kapinėse projektavimo darbams;
  • 5 tūkst. eurų – Holokausto aukų atminimo Marijampolėje įamžinimui;
  • 5 tūkst. eurų – renginiams, skirtiems masinių Lietuvos gyventojų deportacijų į Sibirą pradžios 80-mečiui paminėti.
 6. Kelti savivaldybės valdomoms įmonėms aukštesnes efektyvumo užduotis ir numatyti didesnius dividendus (mažiausiai 5 proc. nuo generuojamų pajamų).
 7. Nukreipti gautas viršplanines gyventojų pajamų mokesčio lėšas kreditoriniams įsiskolinimams dengti bei miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymui (Aplinkos apsaugos programa).

Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcija kartu su savo siūlymais pateikė alternatyvų Marijampolės savivaldybės biudžeto projektą, kurį sudaro Marijampolės savivaldybės 2021 metų prognozuojamų biudžeto pajamų alternatyvus projektas ir Marijampolės savivaldybės 2021 metų asignavimų plano pagal veiklos programas alternatyvus projektas:

Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE