Marijampolės teatro bendruomenės ir Teatro draugijos „Gabija“ VIEŠAS KREIPIMASIS

Pone Marijampolės mere, Povilai Isoda, Kultūros komiteto pirmininke , Alvydai Zdany,vicemere Artūrai Visocki, Marijampolės savivaldybės tarybos nariai, kreipiamės į jus viešu laišku norėdami išsiaiškinti susidariusią situaciją dėl Marijampolės dramos teatro reorganizavimo. Pastaruoju metu buvo iškomunikuota informacija apie ketinimą Marijampolės dramos teatrą prijungti prie  Marijampolės kultūros centro.

Marijampolės dramos teatro bendruomenė nebuvo supažindinta su numatoma reorganizacija, nebuvo pristatyta nei šios reorganizacijos priežastys bei tikslai, nei, manome, nebuvo įvertinti tokios reorganizacijos žalos aspektai. Informacija, kuria tikėjome, buvo priešrinkiminis pažadas sudaryti galimybes tapti profesionalaus teatro įstaiga. Iš viešo, jūsų mere, pasisakymo supratome, kad vienintelis tikslas yra sumažinti administracinio valdymo kaštus, sutaupytas lėšas skiriant aktoriams, režisieriams ir teatro išlaikymui.

Šių jūsų argumentų svarumo neįmanoma įvertinti, nematant reorganizacijos tikslų strateginiame miesto vystymo plane, nežinant konkrečių skaičių, nežinant numatytos reorganizacijos mastų personalo atžvilgiu, bei kitų mums rūpimų aspektų.

Norėdami išsakyti savo poziciją, argumentus, bei išgirsti jūsų argumentus, idant nesivadovautume gandais, bei išsiaiškinti aukščiau paminėtus klausimus, norėtume jus pakviesti viešai diskusijai, nes diskusija ir viešumas yra vieni iš demokratijos pagrindų.

Ponas mere, rinkėjai jums delegavo sprendimo teisę. Tai yra didelė atsakomybė. Todėl manome, kad sprendimas gali būti teisingas tik išklausius visų pusių argumentus, įvertinus visus aspektus bei pasekmes.

 

Teatro bendruomenės vardu Marijampolės dramos teatro direktorius Romualdas Kučiauskas ir Marijampolės teatro draugijos GABIJA pirmininkė Alma Vosylienė.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE