Motinos dienos proga ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medaliu apdovanota Kalvarijos savivaldybės gyventoja

Balandžio 30 d. Motinos dienos proga ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medaliu apdovanota Kalvarijos savivaldybės gyventoja, rūpestinga didelės šeimos Mama Anelė Virbickienė.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medalį įteikė Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Jaroslav Neverovič.

A. Virbickienę taip pat sveikino Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, Akmenynų seniūnė Danguolė Sinkevičienė, savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijolė Silickienė.

Anelė VirbickienėAnelė Virbickienėbuvo ir yra labai rūpestinga savo didelės ir gražios šeimos motina. Su didžiule meile, gerais pavyzdžiais, atsidavimu šeimai visą gyvenimą abudu su vyru  Broniumi Virbicku sunkiai ir daug dirbo kolūkyje ir savo namų pagalbiniame ūkyje, augindami didelį būrį savų vaikų ir globotinę Rasą. Savo nuoširdžiu pavyzdžiu ir meile išauklėjo juos dorais žmonėmis ir mūsų visų brangios šalies Lietuvos piliečiais. Anelė Virbickienė kartu su vyru Broniumi Virbicku, augindami našlaitę Rasą, rodė pavyzdį bendruomenei, kaip reikia auklėti, gerbti ir mylėti ne tik savus vaikus. Anelė Virbickienė turi 17 vaikaičių  ir 13 provaikaičių. Visi vaikai išsilavinę, sukūrę šeimas, atsakingai ir pareigingai dirbantys.

Anelė Virbickienė užaugo 8 vaikų šeimoje. Tėtis, broliai ir seserys buvo tremtiniai, 1948 metais ištremti į Krasnojarsko sritį.

Anelė VirbickienėAnelė Virbickienė daugelį metų buvo garsi ir garbinga daugelio įvairių pobūvių šeimininkė. Aplinkiniuose kaimuose šeimininkavo vestuvėse, krikštynose, jubiliejuose, laidotuvėse, metinėse. Dar ir šiandieną, būdama garbingo amžiaus, savo nuostabiai išpuoselėtoje sodyboje ruošia edukacines maisto ruošimo pamokas ne tik savo vaikams, anūkams ir proanūkiams, bet ir jų draugams. Jaunoji karta domisi ir mokosi iš Anelės Virbickienės, kaip reikia gaminti skilandžius, namines dešras, kepti naminę duoną ir pyragus. Anelės Virbickienės troboje, garbingoje vietoje puikuojasi duonkubilis, verpimo ratelis ir buvusio šeimos tėvo Broniaus Virbicko armonika.  Anelės ir Broniaus Virbickų šeimoje  pavyzdingais ir dorais auklėti vaikai išmoko iš tėvų dainų, giesmių, meilės artimajam ir savo Tėvynei Lietuvai.  Bronius buvo garsus kaimo armonikierius, grodavo įvairių švenčių metu. Anelės ir Broniaus Virbickų šeimoje ne kartą lankėsi Lietuvos nacionalinio kultūros centro darbuotojai, kad Broniaus Virbicko atliekamos liaudies melodijos būtų įrašytos ir išsaugotos ateities kartoms. Knygoje „Tautosakinių ir instrumentologinių ekspedicijų keliais”, leidėjas VDU folkloro ansamblio LINAGO, 1994-2015 metai, ekspedicijose užrašyta tradicinė lietuvių instrumentinė ir vokalinė muzika, aprašytas ir Akmenynų krašto armonikierius Bronius Virbickas.  Kartu su vyru Broniumi augindama  vaikus, Anelė  po dienos darbų vakarais verpdavo, ausdavo ir megzdavo savo šeimai.  Šiuo metu Anelė Virbickienė gyvena su dukra Vale Gražuliene. Išmokusi tėvų pamokas dukra Valė puoselėja savo tėvų sodybą. Kieme puikuojasi molinis tvartas, rymo šulinio svirtis ir žydi gausybė gėlių. Užauginti dorais ir mylinčiais savo tėvus bei tėviškę, gausus būrys vaikų, vaikaičių ir provaikaičių niekada nepamiršta kelio į savo tėvų namus. Anelė Virbickienė, sulaukusi garbingo amžiaus, visada sulaukia padėkų iš savo vaikų, vaikaičių ir provaikaičių už gerumą, kantrybę, supratimą, laukimą, padrąsinimą, atsidavimą, pasiaukojimą ir bemieges naktis.

Anelė VirbickienėDukra Valė yra Akmenynų kaimo bendruomenės narė, daugelį metų groja ir dainuoja Akmenynų kaimo kapeloje, Akmenynų bažnytiniame chore. Dukra Regina yra puiki pedagogė, užaugino ir dorai išauklėjo 6 vaikus. Dukra Anelė taip pat ilgametė Akmenynų pagrindinės mokyklos pedagogė, Akmenynų bendruomenės narė, aktyvi visuomenininkė, nuoširdžiai prisidedanti prie Akmenynų seniūnijos kultūrinio gyvenimo, giedanti Akmenynų bažnytiniame chore, taip pat su Akmenynų kaimo giesmininkais giedanti laidotuvėse. Kartu su  jau mirusiu vyru Liudu užauginusi ir dorai išauklėjusi tris dukras. Sūnus Sigitas taip pat pedagogas, paveldėjęs talentą iš tėvo Broniaus, groja vestuvėse, jubiliejuose, krikštynose, Akmenynų krašto įvairiose šventėse. Dukra Danutė buhalterė, o pedagogė Rasa dirba švietimo skyriuje. Viena Anelės Virbickienės anūkė yra Akmenynų kultūros namų darbuotoja ir Akmenynų kapelos vadovė, kurioje groja ir dainuoja dvi Anelės Virbickienės dukros, dvi anūkės ir du proanūkiai. Visi vaikai sako, kad mama jiems šventa, pagimdė, išleido į gyvenimą, perdavė savo turimas vertybes, nuojautas ir tikėjimą, kad taip geriausia – besąlygiškai atiduoti savo meilę, mokinti, padėti, priglausti, paglostyti galvą. Gal todėl Anelės Virbickienės sodyboje ir susirenka didelis būrys vaikų, anūkų, proanūkių ne tik švenčių metu.

Akmenynų seniūnijos informacija

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE