Pagalba verslui dėl COVID-19 sukeltų padarinių

Vakar Savivaldybės taryba pakeitė valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašą. Pagal jį Marijampolėje veikiančios verslo įmonės, karantino metu patyrusios nuostolių, gali pretenduoti į lengvatas.

„Mokesčių lengvatų svarstymo komisija paruošė naują žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis verslo įmonės gali teikti prašymus lengvatai gauti, tačiau įmonė turi atitikti specialius kriterijus“, – sako Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos pirmininkas Valdas Tumelis.

Anksčiau juridiniai ar fiziniai asmenys galėjo pasinaudoti tik viena iš savivaldybės teikiamų mokesčių lengvatų pagal vieną iš apraše minimų kriterijų, dabar juridiniai ir fiziniai asmenys gali pretenduoti į trijų rūšių mokesčių lengvatas. Atsižvelgiant į tvarkos aprašą, verslo įmonėms taikomi šie kriterijai:

  • įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, atitinkantys LRV nutarimo 3.2 punkto nuostatas, atleidžiami nuo savivaldybei mokamų mokesčių už karantino laikotarpį. Savo prašymuose šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo nurodyti savo pagrindinę veiklą, prie prašymo pridėti praėjusio laikotarpio mokesčio, dėl kurio lengvatos kreipėsi, deklaraciją;
  • įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, tiesiogiai neatitinkantys LRV nutarimo 3.2 punkto nuostatų, kurių patirtos prastovos dėl karantino sudarė daugiau kaip 50 proc. įmonės veiklos apimties karantino laikotarpiu, vertinant prastovos trukmę ir skaičių darbuotojų, kuriems buvo įformintos prastovos, atleidžiami nuo savivaldybei mokamų mokesčių už karantino laikotarpį. Šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo pateikti tinkamai įformintus dokumentus apie prastovas, paskelbtas dėl karantino (Užimtumo tarnybai pateiktą prašymą „Išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova”, dokumentą, patvirtinantį prastovos paskelbimą (kopija) ir (ar) kitus dokumentus, pagrindžiančius veiklos vykdymo apribojimus dėl paskelbto karantino (pateiktus prašymus dėl verslo liudijimo galiojimo sustabdymo, nuorodas į teisės aktus ar kitus dokumentus), praėjusio laikotarpio mokesčio, dėl kurio lengvatos kreipėsi, deklaraciją.

Lengvata būtų taikoma vadovaujantis 2019 m. priskaityto (deklaruoto) valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio suma; būtų nustatomas 3 mėn. laikotarpis, už kurį gali būti taikoma mokesčio lengvata.

Pasak Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojo Pauliaus Marozo, dabar verslui sudarytos galimybės kreiptis į savivaldybę, kai jų veikla patiria nuostolį dėl paskelbtos ekstremalios situacijos, nepaprastos padėties ar kitų ypatingų aplinkybių. Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, nepaprastai padėčiai ar kitais ypatingais atvejais, gali būti teikiamos kelių mokesčių lengvatos pagal tam laikmečiui nustatytas specialias lengvatų suteikimo nuostatas.

Prašymus su reikalingų dokumentų kopijomis galima siųsti el. p. administracija@marijampole.lt arba priduoti į J. Basanavičiaus a. 1, I langelį.

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Birutę Belenavičienę tel. nr. (8 343) 90 037 arba el. p. birute.belenaviciene@marijampole.lt

 

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE