Pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Penktadienį Savivaldybės vadovai – meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė kartu su l. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas Jurga Grigaliūnaite lankėsi Lenkijoje,  Ruciane-Nida mieste.  Vizito metu Savivaldybės meras A. Neiberka kartu su  Ruciane-Nida rajono savivaldybės meru Piotr Ryszard Feliński pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp abiejų savivaldybių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Ruciane-Nida rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis sudaryta siekiant plėtoti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą kultūros, švietimo, sporto, meno, sveikatos apsaugos, socialinės paramos, turizmo, jaunimo mainų, aplinkos apsaugos, ekonominių mainų ir kitose bendrų interesų srityse, stiprinti tarpusavio supratimą ir draugystę.

Pasirašydamos sutartį savivaldybės įsipareigojo skatinti tarpinstitucinius ryšius, paremtus abipuse pagarba ir orumu, plėtoti ryšius, skatinti žinių ir gerosios patirties keitimąsi, informacijos sklaidą ir keitimąsi naudinga informacija tarp savivaldybių atstovų.

Taip pat įsipareigota skatinti bendradarbiavimo ryšių plėtrą tarp švietimo ir sveikatos įstaigų, bendruomenių, nevyriausybinių, kultūros, jaunimo organizacijų, turizmo ir sporto centrų, palaikyti ir remti bendrų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą.

Nuo šiol Vilkaviškio rajono ir Ruciane-Nida rajono savivaldybės bendradarbiaus įgyvendindamos bendras mainų programas, skatinančias Šalių piliečių tarpusavio supratimą, kultūros ir paveldo pažinimą, skatins abipusiškai naudingus ekonominius ir rinkos bendradarbiavimo ryšius bei bendradarbiaus rengiant seminarus, konferencijas, pasitarimus, dalyvaus organizuojamuose renginiuose.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE