Patirties semtasi seminare „Socialinės pagalbos mokiniams organizavimas ir koordinavimas Joniškio rajono mokyklose“

Š. m. balandžio 5 d. Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų socialiniai pedagogai dalyvavo Joniškio „Saulės” pagrindinės mokyklos ir dienos užimtumo centro organizuotoje metodinėje dienoje – seminare ,,Socialinės pagalbos mokiniams organizavimas ir koordinavimas Joniškio rajono mokyklose”.

Seminaro organizatoriai visus susirinkusius supažindino su Joniškio rajono švietimo įstaigose atliekama socialine pedagogine veikla, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo išskirtinumu, kaip pildoma dokumentacija. Seminaro dalyviai apžiūrėjo mokyklos dienos užimtumo centro patalpas, kuriame yra kineziterapijos bei masažo kabinetai. Jame teikiamos socialinės, ugdymo, asmens sveikatos priežiūros, reabilitacijos, laisvalaikio organizavimo, maitinimo, asmens higienos paslaugos ir psichologinė pagalba. Socialiniai pedagogai diskutavo, kaip gerinti mokyklos socialinio pedagogo teikiamą pagalbą vaikui ir mokiniui, bendradarbiaujant su mokytojais, klasių vadovais, tėvais bei kitais socialiniais partneriais, kad teikiama pagalba būtų veiksminga.

Joniškio rajono socialiniai pedagogai į panašų renginį, vyksiantį Kalvarijos gimnazijoje, bus pakviesti dar šį rudenį.

 

                                                                                      Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Renatos Vaitulionienės nuotraukos

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas