Patvirtintos naujos triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietoje taisyklės – ką būtina žinoti?

Triukšmas pagal paros laiką skirstomas į tris rūšis: dienos (7.00-19.00 val.), vakaro (19.00-22.00 val.) ir nakties (22.00-7.00 val.). Šiose taisyklėse daugiausiai dėmesio skiriama būtent nakties metu keliamam triukšmui.

Nakties metu aikštėse, skveruose, parkuose, gatvėse, paplūdimiuose, gyvenamųjų namų kiemuose, viešajame transporte ir kitose žmonių susibūrimo ar poilsiui skirtose vietose, draudžiama:

  • Skleisti garsinę reklamą laikinose ir stacionariose prekybos ar paslaugų teikimo vietose, taip pat ir transporto priemonėse;
  • Leisti muziką transporto priemonėse ar pačias transporto priemones naudoti taip, kad jos keltų triukšmą;
  • Naudoti mechanizmus ir kitą lauko techniką, išskyrus tuos atvejus, kai priemonės reikalingos avarijoms likviduoti;
  • Vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus įstaigose, kurios įsikūrę arčiau nei 100 metrų nuo gyvenamųjų namų;
  • Naudoti pirotechnikos priemones, išskyrus valstybinių švenčių dienas, masinius renginius, kai juos rengti išduotas leidimas.

Sveikatos priežiūros įstaigų, globos įstaigų, ikimokyklinio, neformaliojo, bendrojo ugdymo įstaigų, religinių namų, kapinių ir Ramybės parko teritorijose draudžiama naudoti transporto priemones ir kitus keliančius triukšmą mechanizmus nakties metu darbo dienomis, o poilsio ir švenčių dienomis – nuo 18.00 iki 8.00 val.

Gyvenamojoje aplinkoje valyti ir tvarkyti teritorijas naudojant techniką, išvežti atliekas, krauti prekes ir kitas medžiagas naktį nuo 22 val. iki 7 val. galima tik tuo atveju, jei šie veiksmai nesukelia triukšmo.

Verslininkai, kurie daugiabučiuose namuose turi parduotuves, barus, kavines ir kitas įmones, kurių veikla skleidžia triukšmą privalės normalizuoti triukšmo lygius ir (ar) keisti triukšmo šaltinio naudojimo laiką, jei bus gaunami gyventojų skundai.

Jeigu planuojate statybos, remonto, montavimo darbus, kurie bus atliekami gyvenamosiose vietovėse, privalote Savivaldybės administracijai pateikti informaciją apie galimą triukšmą, jo lygį ir trukmę bei informuoti kaimynus ar daugiabučio namo administratorių.

Daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir namus administruojančios įmonėms rekomenduojama pasirengti Namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisykles ir jose numatyti triukšmo šaltinius ir prevencijos priemones.

Marijampolės savivaldybės administracija siekia apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl kai keliamas triukšmas viršija leistinas normas, Administracija turi teisę apriboti triukšmo šaltinių veiklą, įpareigoti taikyti triukšmo mažinimo priemones arba uždrausti transporto priemonių eismą, keliantį triukšmą toje teritorijoje.

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE