Perkeltųjų šeimose gimę vaikai ieško teisybės

Neseniai  Lietuva  paminėjo  slaptojo Molotovo- Ribentropo pakto aštuoniasdešimtąsias metines. Seniai jo nuostatos paskelbtos niekinėmis nuo pat sudarymo  dienos. Tačiau kai kurie nuo šio pakto nukentėjusieji  Lietuvos piliečiai, įgiję Lietuvos pilietybę 1991-03-11, iki šiol netapo lygiateisiais demokratinės Europos Sąjungos valstybės piliečiais. Tai pagal Vokietijos ir TSRS 1941-01-10 d. susitarimo dėl gyventojų mainų (Toliau – GMS) prievarta pagal tautinį požymį iš Suvalkų krašto į TSRS okuptuotos Lietuvos teritoriją perkeltųjų šeimose gimusieji vaikai.

Draugija, ginanti perkeltųjų, jų vaikų ir vaikaičių teises, 2014 metais pasiekė dar vieną laimėjimą – 2014 metais Seimas priėmė Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pakeitimą. Dalis perkeltųjų šeimose 1941-1945 metų okupacijų metais gimusiųjų, nuo 2014 metų turi LGGRTC išduotus prilygintojo nukentėjusiajam – perkeltajam asmens  pažymėjimus, tačiau negauna  Valstybinės  pensijos. Seimo Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisija 2019 metais paruošė ir įregistravo Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo projektą. Jeigu įstatymo pakeitimo projektui pritars bent 71 Seimo narys, okupacijų metais gimusieji ir 1990 metais įgiję Lietuvos pilietybę taps lygiateisiais Lietuvos piliečiais.

Tik tenka apgailestauti, kad belaukdami prieš du dešimtmečius priimtų įstatymų įgyvendinimo, žmonės sulaukė pagarbaus amžiaus ir neteko vilties jų sulaukti. Draugijos taryba būkštauja, kad nemažai galimų pretendentų Valstybinei pensijai gauti reikiamų asmens pažymėjimų neturi. Apie galimą pagalbą bus galimybė sužinoti spalio 3 dieną Šakiuose vyksančiame draugijos grupės susirinkime.

Skaudžias GMS pasekmes patyrusieji ir jų artimieji su nerimu ir viltimi laukia teisingo Seimo plenarinio posėdžio verdikto. Sprendžiamas ne socialinis, bet teisinis klausimas. Pritarus projektui bus įgyvendinta 1997 metais priimto Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso  įstatymo 8 straipsnio antra dalis.

 

Draugijos grupės vardu Birutė Kižienė, Marijampolė

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE