Pristatyti tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo prioritetai

Marijampolės kultūros centre vyko 2020-2023 metų Marijampolės apskrities tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo prioritetų pristatymas. Dar 2018 m. pabaigoje pradėjo veikti Tolygios kultūrinės raidos regionuose tarybos, kurios 2019 metais vertino projektus pagal bendruosius modelio – kultūrinės raiškos įvairovės, vietos kultūrinio identiteto bei bendradarbiavimo skatinimo – tikslus. O nuo šiol kiekviena RKT yra suformulavusi ir savo prioritetus, atitinkančius vietos kultūros bendruomenių, infrastruktūros bei potencialo situaciją.
Regioninės kultūros tarybos yra dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių̨ pagrindu veikiančių̨ kolegialių patariamųjų̨ organų, atliekančių̨ apskričių̨ meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas. RKT sudaro vietos kultūros ir meno bendruomenės ir apskričių savivaldybių deleguoti atstovai. Mūsų savivaldybei atstovauja kultūros ekspertė Reda Kneizevičienė ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė Sigita Mikalauskienė.
Marijampolės kultūros taryba yra patvirtinusi du 2020-2023 metų prioritetus:
1. Kūrybinių iniciatyvų skatinimas
2. Vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimas
Dar rugsėjo mėnesį planuojama šaukti tarybos posėdį, kuriame bus patvirtintos paraiškų teikimo datos bei surengti mūsų savivaldybės vietos bendruomenių ir kultūros darbuotojų apskrito stalo diskusiją aptariant kultūrinio bendradarbiavimo projektus.
Smulkiau apie prioritetus, finansavimo sąlygas ir vertinimo kriterijus galite susipažinti- https://www.ltkt.lt/tolygi-raida/marijampole

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas