Pristatytos paramos verslui, karantino laikotarpiu, priemonės. Ko imamasi Marijampolėje?

 

P. Marozas: radome smulkiems ir stambiems verslininkams tinkamus sprendimus

Darbo grupės pirmininkas, mero pavaduotojas Paulius Marozas sako, kad nebuvo lengva surasti visiems tinkamus sprendimus: „Stengėmės atkreipti dėmesį tiek į pačius smulkiausius verslininkus, tiek į vidutines ar stambias Marijampolės savivaldybės įmones. Darbo grupės siūlymai parengti taip, kad parama ir lengvatos būtų paskiriamos savivaldybės administracijoje jau veikiančiose komisijose ir nereikėtų sudarinėti naujų. Be to, tokios komisijos, kaip Lengvatų ar Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, jau yra žinomos daugeliui verslininkų, į jas dabar bus galima kreiptis ir dėl lengvatų turto, žemės, žemės nuomos mokesčiui ar dėl dalinio kompensavimo už patalpų nuomą, kai toks mokestis buvo mokamas, nors nebuvo galima veikla karantino laikotarpiu arba įmonė patyrė prastovą“.

Paulius Marozas
Paulius Marozas / savivaldybės admninistracijos nuotrauka

Vicemeras taip pat informavo, kad darbo grupėje buvo pasiūlyta atleisti įmones, kurios negalėjo vykdyti veiklos arba turėjo prastovą, nuo iš savivaldybės nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio. Tvarka dėl atleidimo nuo šio mokesčio bus pristatyta artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Jis taip pat pabrėžė, kad savaime paramos priemonės nebus taikomos, todėl nukentėję verslininkai turi kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti reikalingus dokumentus.

Sumažins savivaldybei mokamus mokesčius, pratęs prekybos leidimus

Atkreipiame dėmesį, kad visos įmonės, pageidaujančios pasinaudoti savivaldybei mokamų mokesčių lengvata, turi pateikti prašymus, nurodydamos savo pagrindinę veiklą. Savaime lengvata netaikoma nei vienai įmonei. Įmonės, kurių vykdoma veikla negali būti vykdoma karantino laikotarpiu ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (LRV nutarimo) sąlygas, galės būti atleidžiamos nuo savivaldybei mokamų mokesčių už karantino laikotarpį.

Verslo įmonės, nepatenkančios į karantino laikotarpiu draudžiamų vykdyti veiklų sąrašą, tačiau patyrusios nuostolių, taip pat gali pretenduoti į savivaldybės teikiamas lengvatas ir paramą. Kartu su savivaldybės administracijai teikiamu prašymu įmonės privalės pateikti tinkamai įformintus dokumentus apie prastovas, paskelbtas dėl karantino. Šioms įmonėms bus sumažinti savivaldybei mokami mokesčiai, jeigu patirtos prastovos dėl karantino sudarė daugiau kaip 50 proc. įmonės veiklos apimties karantino laikotarpiu, vertinant prastovos trukmę ir darbuotojų, kuriems buvo įformintos prastovos, skaičių. Dalis įmonių ir fizinių asmenų dar iki paskelbiant karantiną buvo įsigiję leidimus prekiauti ir teikti paslaugas, tačiau jais nepasinaudojo. Todėl, atsižvelgus į darbo grupės siūlymą, šių leidimų galiojimo terminas bus pratęstas tokiam laikotarpiui, kiek truko jų veiklos apribojimai paskelbus karantiną.

Primename, kad Savivaldybės taryba balandžio pabaigoje vykusiame posėdyje jau pritarė šiam darbo grupės siūlymui, todėl sprendimas dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose pratęsimo verslo subjektams, kurie negalėjo vykdyti veiklos karantino metu, jau įsigaliojo.

Kompensuos dalį nekilnojamojo turto nuomos mokesčio

Vicemeras paaiškino, kad Marijampolės savivaldybėje veikiančios įmonės ar verslo veiklą vykdantys asmenys, kurie savo veiklai vykdyti reikalingą nekilnojamąjį turtą nuomoja iš kitų juridinių ir fizinių asmenų, dėl turto nuomos išlaidų kompensacijos galės kreiptis ir į Marijampolės savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo komisiją.

SVV rėmimo komisija, įvertinusi, ar paramos prašanti įmonė arba asmuo atitinka LRV nutarimo 3.2 punkto nuostatas, taip pat ar jau nėra gavęs paramos iš Vyriausybės institucijų, priims sprendimą dėl paramos skyrimo. Pagal Fondo nuostatus paramos gavėjui gali būti skiriama iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo veiklai naudojamų patalpų nuomą.

Įmonėms ir privatiems asmenims, kurių verslo veikla karantino laikotarpiu nebuvo draudžiama, tačiau dėl karantino jų patirtos prastovos sudarė daugiau kaip 50 proc. įmonės veiklos apimties karantino laikotarpiu, vertinant prastovos trukmę ir darbuotojų, kuriems buvo įformintos prastovos, skaičių, taip pat galės būti padengiama dalis nekilnojamojo turto nuomos išlaidų už karantino laikotarpį, vadovaujantis Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų 10.7 punktu. Kartu su paramos prašymu šių įmonių taip pat prašoma pateikti tinkamai įformintus ir patirtas prastovas įrodančius dokumentus.

Savivaldybės taryba balandžio 27 d. pritarė Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimams, reglamentuojantiems paramą verslo subjektams, nuketėjusiems ekstremaliosios situacijos metu. Todėl paramos gavėjai jau dabar gali kreiptis Fondo nuostatuose įtvirtinta tvarka.

Taip pat skaitykite:

Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

 

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE