Problemų sprendimas mokantis partnerystės tinkle

Šiandieniniame pasaulyje viskas (technologijos, žinios ir kt. ) keičiasi labai greitai. Mums, mokytojams, ugdantiems jaunąją kartą, labai svarbu žengti koja kojon su kaita, nuolat tobulėti ir mokytis. Mokytojo asmeninis meistriškumas – vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių ugdymo(si) kokybę pamokoje ir mokinių pasiekimus. Profesinis tobulėjimas, nukreiptas į mokinių pasiekimų gerinimą, tiesiogiai susijęs su organizacijos kultūra, veiklos planavimu ir organizavimu bei lyderystės skatinimu. Pažangaus mokytojo bruožas – gebėjimas prisitaikyti  prie kintančių sąlygų, siekiant sėkmingos veiklos.

Sena patarlė sako, jog ,,vienas lauke – ne karys“. Mokykla, susidūrusi su problema, ją stengiasi išspręsti pati, tačiau suprantame, jog dalinimasis vieni su kitais  vertinga patirtimi, sprendžiant ugdymo problemas, tobulinant veiklą, siekiant kompetencijų augimo – laiptai problemos sprendimo link. Veiksminga, bendra tyrimais paremta veikla, mokymasis iš vieni kitų patirties, sprendimo projektų paieška –  puikus, besimokančios organizacijos pavyzdys. Mokymasis mokyklų partnerytės  tinkle – tai bendravimas ir bendradarbiavimas, nuolatinis profesinis tobulėjimas, padedantis mokykloms įveikti kylančius sunkumus.

Šiltas, motyvuojantis visų mokyklų tinklo komandų bendravimas ir darbas komandoje – įkvepia ir motyvuoja veikti savo mokykloje, didina gebėjimą kryptingai veikti. Dėmesys mokinių pasiekimams ir ugdymo kokybei, įkvepiantis tikslas ir pamatuojamas rezultatas – sėkmės pagrindas.

Susitikimai ir bendradarbiavimas su kitomis mūsų mokyklomis yra didžiulė patirtis ir paspirtis mūsų mokyklai. Įgyta praktika, žinios praplečia mūsų metodinę veiklą, o surasti ir pritaikyti problemų sprendimo būdai augina ugdymo(si) kokybę, mokinių pažangą ir kompetencijų augimą. Bendra veikla paaugino kiekvieno mūsų savivertę, šiltą bendrystę, praplėtė mąstymą apie mokinio pasiekimų ir pažangos sėkmę, o mokyklų patirtis ir problemų sprendimo būdai paskatino veikti kūrybiškai ir tikslingai vardan pokyčio. Visi kartu – galime daug. Tad nenustokime dalintis, ieškoti, spręsti, išgirsti, atrasti, veikti ir tobulėti. Juk „mokymas kaip tik ir gražus tuo, kad tavo, kaip mokytojo, augimas neturi ribų, lygiai taip, kaip neįmanoma iš anksto numatyti, kiek dar gali išmokti tavo mokiniai.” (Herbertas Kohlis)

Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos – DC ,,Tinklų“ komanda

Sponsored Video

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE