Projektu „JUDAM“ siekiama spręsti jaunimo problemas

Birželio 10 dieną Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo tarpžinybinį pasitarimą dėl projekto „JUDAM“ įgyvendinimo Marijampolės apskrityje.

Projekto tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto pristatyme dalyvavo Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Marozas ir Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai.

Projekto „JUDAM“ veiklų koordinatorė Žavinta Pašiulevičė pristatė projekto veiklą ir siekiamus rezultatus, projekto įgyvendinimo koordinatorius Marijampolės apskrityje bei numatytą galimą tarpžinybinį bendradarbiavimą.

Šiuo projektu siekiama kiek įmanoma individualiau pažvelgti į jaunų žmonių problemas ir jas spręsti atsižvelgiant į kiekvieno poreikius ir galimybes, siekiant grąžinti jauną žmogų į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą, projekto rėmuose bus dirbama lanksčiai, atsižvelgiant į kiekvieno jaunuolio situaciją.

Projekto dalyviams bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės, motyvavimo, asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugos. Taip pat bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, tarpasmeninių, profesinių, dalykinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.

Ypatingas dėmesys šiame projekte bus skiriamas: jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų; turintiems problemų su teisėsauga ar išėjusiems iš įkalinimo įstaigų; augantiems globos namuose arba jau palikusiems globos įstaigą; patiriantiems pajamų ir kitus nepriteklius.

Koordinatorius Marijampolės apskrityje- Simonas Dainauskas, tel 8 605 01 759; el.p. simonas.dainauskas@jrd.lt
Daugiau informacijos rasite https://www.jrd.lt/jgi-igyvendinimas
Projekto „JUDAM“ veiklų koordinatorė Žavinta Pašiulevičė, tel. 8 605 01 626, el. p. zavinta.pasiulevice@jrd.lt

 

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE