Regionų verslo plėtros asociacijos posėdyje: ataskaitos, rinkimai, perspektyvos

Birželio 13 d. Marijampolėje vyko ataskaitinis Regionų verslo plėtros asociacijos posėdis.

Regionų verslo plėtros asociacija buvo įkurta 2016 m., jos steigėjai – UAB „Justicija“, UAB „Bizantia group“, UAB „Žyraiva“, Vyto Marozo komercijos įmonė, VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“ bei Lietuvos arboristų asociacija. Netrukus prie asociacijos prisijungė Kazlų Rūdos verslo klubas. Šiuo metu asociacijai priklauso Marijampolės, Kazlų Rūdos bei Lazdijų verslo klubai, vienijantys nemažą būrį smulkaus ir vidutinio verslo žmonių, dirbančių regionuose. Iš viso nario teisėmis Asociacijoje yra 27 įmonės ir dvi asociacijos.

Regionų verslo plėtros asociacijos prezidentas Vaidas Šalaševičius pateikė 2017-2018 metų veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgė asociacijos kūrimosi periodą, jos veiklos sferas, nuveiktus darbus.

Asociacijos vadovas V. Šalaševičius pasidžiaugė, kad kasmet į organizaciją bei jau veikiančius verslo klubus įsijungia naujų narių, tačiau, anot jo, norėtųsi didesnės smulkiojo bei vidutinio verslo atstovų iniciatyvos bei dalyvavimo bendroje veikloje. Asociacijos prezidentas įvardijo visą eilę susitikimų, renginių taip pat ir problemų, kurias sprendžiant aktyviai dalyvavo ir Asociacija.

2016 m. lapkričio 15 d. Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos regionų verslo organizacijų atstovai, tarp kurių ir Regionų verslo plėtros asociacijos nariai, pasaulio lietuvių ekonomikos forume pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, įsipareigojo būti aktyviais ir konstruktyviais socialinio – ekonominio dialogo dalyviais, vykdyti nuolatines konsultacijas dėl bendrųjų pozicijų derinimo Lietuvos regionų plėtros klausimais.

Marijampolės verslo klube vienas pirmųjų susitikimų vyko su Marijampolės savivaldybės Investicijų skyriaus vedėju Dariumi Cinaičiu, kuriame buvo kalbama apie Marijampolės laisvos ekonominės zonos projekto eigą, investuotojų pritraukimą. 2018 m. kovo mėn. Asociacijos nariai drauge su Lazdijų verslo klubo prezidente Rūta Cimakauskiene, verslininkais Rimu Megalinsku ir Dainiumi Žukausku susitiko su Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos vadovybe ir moksleiviais, surengė paskaitą asmeninio verslumo, profesijos pasirinkimo tema.

2018 m. gegužės 30 d. Marijampolėje vyko diskusija tema „Šiandienos iššūkiai smulkiam ir vidutiniam verslui regionuose“. Šio renginio svečias buvo tuo metu autoritetingas ekonomistas, o dabar LR Prezidentas Gitanas Nausėda. Į susitikimą susirinko verslininkai iš Marijampolės, Vilkaviškio, Lazdijų, Kazlų Rūdos, buvo kalbama apie regioninio verslo situaciją bei problemas, kurios gerokai skiriasi nuo didmiesčių.

2018 m. rudenį Asociacija kartu su Marijampolės ir Lazdijų verslo klubais organizavo susitikimus ir diskusijas su kandidatais į savivaldybių merus. Šiais metais jau įvyko net du susitikimai su naująja Lazdijų mere Ausma Miškiniene, kurių metu atviruose ir dalykiškuose pokalbiuose buvo diskutuojama dėl atviresnės savivaldos, didesnio verslo įtraukimo ir įsiklausymo į smulkiųjų verslininkų nuomonę priimant sprendimus.

V. Šalaševičius pasidžiaugė, kad Regionų verslo plėtros asociacijos posėdyje šįkart kaip svečias dalyvavo vienas iš jos steigėjų dabar Marijampolės sav. vicemeras Paulius Marozas. Asociacijos prezidentas neslėpė, kad iš naujojo vicemero tikisi didesnio dėmesio smulkiam ir vidutiniam verslui. P. Marozas patikino, kad bus daromi žingsniai, jog verslininkai gautų reikiamas konsultacijas, būtų informuojami apie paramos verslui galimybes.

Asociacija, priešakyje su jos vadovu V. Šalaševičiumi, pastaraisiais metais nemažai dėjo pastangų, dėl Marijampolės kolegijos išlikimo. 2018 m. V. Šalaševičius Vyriausybės buvo patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos nariu nuo LVK ir jau pirmajame posėdyje iškėlė klausimą dėl Marijampolės kolegijos likimo. Sūduvos krašto savivaldybių merai, politikai bei socialiniai partneriai protokoliniu balsavimu tuomet vieningai pasisakė už savarankiškos ir nepriklausomos kolegijos išsaugojimą Marijampolėje. Dėl Marijampolės kolegijos išlikimo V. Šalaševičius dalyvavo KPPAR Marijampolės filiale surengtame susitikime su ŠMM viceministru G. Viliūnu ir Kauno kolegijos direktoriumi; V. Šalaševičius dėl šios problemos organizavo susitikimą su Marijampolės sav. vadovais, Marijampolės stambaus ir smulkaus verslo atstovais bei Marijampolės laikina vadovybe. V. Šalaševičius apgailestauja, kad dėtos didelės pastangos ne visiškai atitinka lūkesčius, nes nauja kolegijos vadovybė aktyviai neieško santykio su verslo bendruomene. Tik aktyvi vadovybės iniciatyva ir nuolatinis darbas su galimais studentų darbdaviais gali išgelbėti Marijampolės kolegiją nuo gresiančio išnykimo.

Regionų verslo plėtros asociacijos posėdyje buvo patvirtinta Asociacijos metinė finansinė ataskaita, aptarti būsimi narystės bei stojamieji mokesčių dydžiai, kurie nuo šiol bus diferencijuoti. Antrajai dvejų metų vadovavimo kadencijai vienbalsiai buvo išrinktas Vaidas Šalaševičius, patvirtinta nauja 5 narių valdyba. Valdybos nariais buvo išrinkti Raimonda Sutkaitienė (VšĮ „Kultūros lopšiai“), Algimantas Bučinskas (Kazlų Rūdos verslininkų klubas), Rūta Cimakauskienė (UAB „Paukščių gojus“), Žygintas Zinkevičius (UAB „Kedruva“) ir Laimonas Bazanovas (UAB „Soleka“). Naujai išrinkta Asociacijos valdybos narė R. Sutkaitienė patikino, kad jai kaip Kalvarijos sav. gyventojai ir verslininkei buvo užgautos ambicijos, kad iki šiol Kalvarijoje nėra įsisteigęs verslo klubas, tad būtent tokį tikslą ji sau užsibrėžė. Taip pat Raimonda pasiūlė ir naujoves dėl Asociacijos narystės bei stojamųjų mokesčių, ketina sukurti Asociacijos narių internetinį tinklalapį.

Regionų verslo plėtros asociacijos prezidentas V. Šalaševičius ragino Asociacijos narius aktyviau įsitraukti į organizacijos veiklą, teikti pasiūlymus, skatinti įsijungti į gretas naujus narius. „Kuo mūsų bus daugiau, tuo galimybės kažko pasiekti yra žymiai didesnės“, – teigė organizacijos vadovas.

Milda Kudirkaitė

 

Sponsored Video

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE