Šakių rajone vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

 

Šiandien Šakių rajone, Lekėčiuose, mokykloje – daugiafunkciniame centre vyko Marijampolės regiono plėtros 3-iasis tarybos posėdis. Posėdyje buvo nagrinėjama 13 darbotvarkėje numatytų ir keletas papildomų klausimų.

Posėdžio metu aptarti energetikos sektoriaus pokyčiai ir galimybės savivaldybėms. VšĮ Versli Lietuva bendradarbystės centro „Spiečius“ koordinatorė Edita Naidaitė pristatė centrą ir jo teikiamas paslaugas, Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė Aistė Bakaitė – tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Marijampolės apskrityje 2020-2023 m. prioritetus.

Posėdžio metu patvirtinti ir deleguoti Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovai į įvairius komitetus, komisijas, darbo grupes.

Į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą buvo vienbalsiai deleguotas Lietuvos verslo konfederacijos atstovas Vaidas Šalaševičius.

 Atstovu į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją deleguotas Šakių r. savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis;

atstove į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą deleguota Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė;

atstovu į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinę programavimo darbo grupę deleguotas Nemuno euroregiono Marijampolės biuro vadovas Gintaras Skamaročius;

atstovais į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą deleguoti Marijampolės sav. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis ir Kazlų Rūdos sav. meras Mantas Varaška;

į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komitetą deleguotas E. Pilypaitis; į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos valdymo komitetą deleguoti Kalvarijos sav. meras Vincas Plikaitis ir Vilkaviškio r. sav. meras Algirdas Neiberka.

Posėdžio metu aptarti Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimai, taip pat Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų pakeitimai.

Posėdyje UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projektas pripažintas regioninės svarbos projektu.

LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ ekspertas ir grupės vadovas Vaidas Šalaševičius pristatė naujai pasirodžiusį leidinį, kuriame aiškiai ir išsamiai pateikiama socialinio dialogo (socialinės partnerystės) samprata, pateikiama informacija apie socialinio dialogo kaip socialinio reiškinio atsiradimą ir vystymąsi, teisiniai socialinio dialogo pagrindai bei jų reikšmė. V. Šalaševičius akcentavo, kad socialinis dialogas (partnerystė) yra vykdomi įvairiais lygmenimis: nacionaliniu, šakos (gamybos, paslaugų, profesiniu), ES lygmeniu ir t.t., tačiau itin atkreiptinas dėmesys į vis dar menkai išvystytą teritorinį (savivaldybės, apskrities) socialinio dialogo ir partnerystės lygmenį. Anot V. Šalaševičiaus, būtina šį dialogo lygmenį kurti ir vystyti, nes tai suteikia galimybę artimiau bendradarbiauti su atskirų grupių atstovais, lemia įvairių sričių klausimų ir problemų produktyvesnį sprendimą.

Projekto vadovas V. Šalaševičius visiems Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams padovanojo po leidinį, išreikšdamas pageidavimą, kad šie išsamiau pasidomėtų darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimo galimybėmis vystant socialinį dialogą.

Milda Kudirkaitė

Sponsored Video

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE