Šakių  rajono  bibliotekose  –  Gavėnios  trečiadieniniai  apmąstymai

Pelenų dieną prasidėjusi Gavėnia – laikas, skirtas pasiruošti Kristaus mirties ir prisikėlimo šventei – Velykoms. Šia proga kiekvieną trečiadienį Šakių rajono Griškabūdžio,  Barzdų ir Paluobių bibliotekose vyksta renginių ciklas ,,7 paskutiniai Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus,“ skirtas dvasiniam tobulėjimui, kurį veda Griškabūdžio ir Barzdų parapijų klebonas Vytautas Mazirskas.

Pirmasis susitikimas vyko Griškabūdžio bibliotekoje, kurio metu kartu teko apmąstyti pirmuosius Kristaus žodžius:

dav

,,Tėve, atleisk jiems, jie nežino, ką daro.“ Susirinkusiųjų  paklausta: ,,Ar lengva atleisti išdavystę, pažeminimą, nuoskaudas?“ ir daugelis pritarė – nėra lengva. Diskusijų metu vieną temą keitė kita – apie nuodėmių sunkumą, išpažinties svarbą, sekmadienio šventimą ar pasitikėjimą kunigu. Klebono drąsinami, visi galėjo atvirai išsakyti savo mintis ar užduoti rūpimą klausimą, nes Gavėnia – metas, kada esame kviečiami stabtelėti ir susimąstyti apie savo žmogiškosios būties trapumą ir pažeidžiamumą, apie tai, kad vieni esame silpni, o su Dievu – stiprūs.

Antrąjį Gavėnios trečiadienį susitikimas vyko Paluobių bibliotekoje. Jo tema buvo antrieji žodžiai: ,,Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje.“ Jautriai, nuoširdžiai kalbėdamas klebonas sugebėjo paliesti klausytojų širdis ir vėl pakviesti atvirai diskusijai.

Trečiasis renginių ciklo susitikimas vyks jau Barzduose, o kiti – vėl eilės tvarka visose bibliotekose. Kaip pasakojo klebonas V. Mazirskas, aktyviai dalyvaujantis ir miestelio, ir rajono kultūriniame gyvenime, renginio idėja kilo prie arbatos puodelio bediskutuojant apie žmonių užimtumą, aktyvumą ir dvasinį gyvenimą. Artėjantis Gavėnios laikotarpis tokiems pokalbiams pasirodė ypač tinkamas. Ir Griškabūdžio, ir Paluobių bibliotekininkės Daiva Žemaitienė bei Romutė Kaminskienė pasidžiaugė, kad Dievo žodžio galima klausyti ne tik bažnyčioje, jaukiai jis skamba ir bibliotekoje. Apie tai, kad netradicinis renginių ciklas tikrai reikalingas, įrodė ir gausus susirinkusiųjų būrys – laisvų vietų bibliotekose nebuvo. Tikimasi, kad bus gausiai dalyvaujama ir kituose Gavėnios trečiadieniniuose apmąstymuose.

 

Vitalija Ližaitienė, Griškabūdis, Šakių raj.

Autorės nuotr.

 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE