Šakių rajono savivaldybėje išrinktas mero pavaduotojas ir administracijos direktorius

2017 m. birželio 20 d. tarybos nariai rinkosi į neeilinį rajono savivaldybės tarybos posėdį, kurio darbotvarkėje buvo 8 klausimai. Sudarius balsų skaičiavimo komisiją ir patvirtinus slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius buvo vykdoma slapto balsavimo procedūra. Po balsavimo procedūrų balsams pasiskirsčius „už“ – 15, „prieš“ – 9 savivaldybės mero pavaduotoju išrinktas Bernardinas Petras Vainius savivaldybės administracijos direktoriumi išrinktas Dainius Grincevičius.

Išrinkus savivaldybės administracijos direktorių, meras padėkojo laikinai administracijos direktorės pareigas ėjusiai Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Jūratei Šneideraitienei.

Šio tarybos posėdžio metu sudaryti savivaldybės tarybos Finansų ir rajono plėtros, Ūkio ir verslo bei Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komitetai, numatytas komiteto narių skaičius – 8. Patvirtinta ir vardinė tarybos komitetų sudėtis. Finansų ir rajono plėtros komiteto nariai: Raminta Bastytė, Vaidas Balčiūnas, Irena Haase, Paulius Puskunigis, Aušrelė Pukinskienė, Arūnas Tarnauskas, Tautvydas Šukys, Bernardinas Petras Vainius. Ūkio ir verslo komiteto nariai“ Martinas Eimutis, Romas Pukinskas, Mantas Puskunigis, Violeta Simonavičienė, Valdas Stankūnas, Juozas Puodžiukaitis, Mindaugas Tarnauskas, Laurynas Suodaitis. Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komiteto nariai: Antanas Burkšaitis, Algimantas Damijonaitis, Eglė Dragūnaitytė, Arvydas Šlėderis, Tomas Skaizgirys, Ramūnas Kaunas, Dinara Gudaitienė, Rima Rauktienė. Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Visi rajono savivaldybės tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, „Teisės aktai“).

Parengė

Rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Inga Kanapeckienė

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X