Šakių rajono valdžios karas su gyventojais: svarbiausia – savos įmonės interesai

Vietoje prastai dirbusios savivaldybės įmonės privatų administratorių pasirinkę Šakių daugiabučių gyventojai džiaugiasi permainomis. Gerokai kokybiškesnės paslaugos jiems jau tris mėnesius teikiamos kone trečdaliu pigiau.

Gyventojai norėtų, kad ir šių namų renovavimą perimtų naujasis administratorius, mat dabartinis projekto vykdytojas – savivaldybei priklausanti šilumos tiekimo bendrovė – jiems siūlė įrengti radiatorius, kurių gyventojai patys reguliuoti negalėtų.

Atsikratyti neįtikusio daugiabučių atnaujinimo vykdytojo nepavyksta dėl Šakių rajono valdininkų savivalės.

Alfa.lt šaltinių duomenimis, savivaldybės tarnautojai nurodė savo įmonei neperduoti renovacijos projektų dokumentacijos.

Brangiausiai Šakiuose už šilumą mokantys gyventojai pagrįstai klausia: ką gina rajono valdžia – juos ar savą įmonę?

Alfa.lt išsiaiškino, kad tiek Šakių rajono savivaldybė, tiek jos įmonė galimai elgiasi neteisėtai.

Kaip redakcijai išaiškino VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) direktorius Valius Serbenta, gyventojams susirinkime priėmus sprendimą pakeisti renovacijos projekto administratorių, ankstesnio projekto administratoriaus įgaliojimai pasibaigia savaime – jokių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, jis vykdyti negali, nes tie veiksmai bus neteisėti.

Valdininko akibrokštas: telefonu pasakė, ką galvoja

Naują administratorių bendrosios dalinės nuosavybės administravimui pasirinkę du Šakių r. savivaldybės nauji daugiabučiai (Draugystės takas 4 ir Vytauto g. 19) pareiškė norą, kad šis administratorius vykdytų ir šių daugiabučių renovavimą.

Šakių rajono valdžia visų daugiabučių Šakiuose renovavimo projektų vykdytoju yra paskyrusi savivaldybės įmonę „Šakių šilumos tinklai“.

Tačiau dviejų daugiabučių gyventojai nusprendė, kad jų naujai pasirinktas administratorius ne tik taptų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi, bet ir atnaujinimo (modernizavimo) projektų vykdytoju. Ši privati įmonė minėtus daugiabučius prižiūri jau tris mėnesius ir gyventojų iki šiol nenuvylė.

Kaip Alfa.lt paliudijo šių daugiabučių gyventojai, tuo klausimu vyko butų savininkų balsavimas ir sprendimui pritarė jų dauguma. Gyventojai teigė, kad „Šakių šilumos tinklai“ renovacijos net nėra pradėję, o į jų pageidavimus neatsižvelgia. Todėl buvo nuspręsta pasirinkti kitą projekto vykdytoją.

Gavęs gyventojų priimtą sprendimą administratorius išsiuntė raštus esamam renovavimo projekto administratoriui UAB „Šakių šilumos tinklai“, Šakių rajono savivaldybei ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

Tačiau savivaldybės valdininkai spjovė į gyventojų daugumos valią ir sumanė vilkinti bei trukdyti šių daugiabučių renovacijos dokumentacijos perdavimą. Kartu stabdo ir pačią renovaciją, kuri nejuda iš vietos jau dvejus metus. Dėl to šių namų renovavimo (modernizavimo) darbai gali neprasidėti rudenį ar nusikelti dar metams.

Daugiabučius administruojanti įmonė esamam renovacijos projekto administratoriui išsiuntė pakartotinį laišką, prie jo pridėjo teisės aktus su pakartotiniu prašymu perduoti minimų daugiabučių renovacijos dokumentaciją. Šio rašto kopija buvo nusiųsta ir Šakių rajono savivaldybei.

Kitą dieną įmonės vadovas sulaukė telefono skambučio iš savivaldybės tarnautojo.

Šakių rajono savivaldybės Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis į raštą sureagavo savaip ir nurodė, kad savivaldybės pozicija „tiek daugiabučių gyventojų apsisprendimo pakeisti administratorių, tiek perduoti jam šių namų renovavimą nesikeičia“.

Valdininkas telefonu aiškino, jog naujasis administratorius neva elgiasi nesąžiningai, nesilaiko tvarkos (nekviečia į susirinkimus administratoriaus, savivaldybės atstovų), apgaudinėja gyventojus ir Jungtinės veiklos sutarties (JVS) dalyvius, pažeidinėja įstatymus dėl JVS, susirinkimų tvarkos ir kt.

Jokių įrodymų, pagrindžiančių telefonu išsakytus kaltinimus ir įtarimus, valdininkas nepateikė. Tiesiog rėžė kaltinamąją kalbą. Dviejų daugiabučių gyventojai Alfa.lt žurnalistui liudijo, kad A. Šlėderio kaltinimai yra iš piršto laužti.

Atrodo, kad Šakių rajono savivaldybei neįdomi gyventojų daugumos nuomonė, net jei ta nuomonė pareikšta ne tik balsavimu, bet ir užprotokoluota, patvirtinta parašais ant Lietuvos Respublikos patvirtintų balsavimo biuletenių formos.

Gyventojai, kurių nuomonė ignoruojama, pradeda svarstyti: galbūt Šakių rajono savivaldybė vadovaujasi ne Lietuvos, o Baltarusijos įstatymais?

Savivaldybės įmonė bruko nereguliuojamus radiatorius

Alfa.lt žiniomis, savivaldybės tarnautojai nepripažįsta dviejuose daugiabučiuose vykusių balsavimų, nes juose esą nedalyvavo savivaldybės ir dabartinis renovacijos projekto vykdytojas. Gyventojams tokia logika atrodo gana keista. Juk balsavimas vyksta raštu, kiekvienas gyventojas į pašto dėžutę gauna nustatytos formos dokumentus ir 3­­­–4 kartus pasirašo patvirtintos formos trijų puslapių A4 formato biuletenį.

Tikrovės neatitinka ir valdininkų kaltinimai neva gyventojus keisti administratorių „apgaule įkalbėjo“ privatus administratorius. Iš tikrųjų, kaip redakcijai liudijo gyventojai, keisti administratorių nusprendė jie patys. O tai daryti juos paskatino prastas savivaldybės įmonės darbas ir aukšti paslaugų tarifai.

Šakių daugiabučio Vytauto g. 19 gyventojas Vaidas Zimnickas Alfa.lt pasakojo prieš dvejus metus pradėjęs rinkti parašus dėl namo renovavimo. Tuo metu renovaciją Šakiuose savivaldybės sprendimu vykdė savivaldybės įmonė „Šakių komunalinis ūkis“. Tačiau ši įmonė pradėti renovacijos projekto nesugebėjo. Veiklą iš jos vėliau perėmė kita savivaldybės įmonė „Šakių šilumos tinklai“.

Kadangi namą administruojanti įmonė „Šakių komunalinis ūkis“, pasak V. Zimnicko, „vos gyva“, gyventojai, „niekieno neįtakojami“, surengė apklausą. „Nusprendėme, kad mums administratorius netinka, ir pasirinkome mūsų namą administruoti privačią įmonę. Po to vėl surengėme susirinkimą ir nutarėme, kad mums būtų patogiau ir renovaciją pavesti tai pačiai įmonei“, – pasakojo vyras.

Pasak jo, savivaldybės įmonės ir valdininkai skambindavo gyventojams ir atkalbinėjo, įtikinėjo, kad bus blogai, tačiau neįtikino. Vėliau savivaldybės įmonė nenorėjo atiduoti namo dokumentų, visaip vilkino jų perdavimą.

JVS sudarę gyventojai raštais atakavo savivaldybę, kad jų teisėtas sprendimas keisti administratorių būtų pripažintas.

„Šakių šilumos tinklai“ ir „Šakių komunalinis ūkis“ yra savivaldybės įmonės, tai valdininkai gina tas įmones, bet negina gyventojų, nepaiso, kaip gyventojams patogiau“, – stebėjosi V. Zimnickas.

Dabar, pasak jo, situacija vėl kartojasi. Savivaldybės įmonė atsisako gyventojų pasirinktam administratoriui perduoti daugiabučio renovavimo dokumentus. Gyventojai įtaria, kad taip įmonę skatina daryti miesto valdžia.

Alfa.lt turi UAB „Šakių šilumos tinklai“ komercijos direktoriaus Vilmanto Paškevičiaus kovo 5 d. pasirašyto rašto kopiją. Joje teigiama: „Informuojame Jus, kad namų Draugystės takas 4 ir Vytauto g. 19, Šakiai, prašomos dokumentacijos neperduosime, nes Jūsų reikalavimas pažeidžia galiojančius teisės aktus.“

V. Zimnickas stebisi, kad rašte nenurodoma, kurie konkrečiai teisės aktai yra pažeidžiami.

Jo teigimu, patikėti renovavimą privačiai įmonei daugiabučio Vytauto g. 19 gyventojus skatina ir tai, kad šis 40 butų namas už šilumą moka bene brangiausiai Šakiuose. Tai galbūt ir yra priežastis, kodėl šio namo savivaldybės įmonė paleisti nenori. „Esame labai naudingi „Šakių šilumos tinklams“, – ironizavo jis.

V. Zimnnickas pasakojo, jog „Šakių šilumos tinklams“ perėmus renovaciją iš kitos savivaldybės įmonės „Šakių komunalinis ūkis“, naujasis renovavimo vykdytojas užsakė projektavimo darbus. „Tada gavome pasiūlymą ir skaičiavimus su įtikinėjimais neužsakyti šildymo sistemos su termoreguliatoriais ant radiatorių, kad nebūtų jokių daviklių. Esą viską atnaujinsime, bet skaičiuosime, kaip skaičiavome, šildysime, kiek norėsime mes, o ne jūs. Realiai po šitų pasiūlymų ir kilo noras keisti ir administratorių, ir renovavimo projekto vykdymą, – prisipažino V. Zimnickas. – Kalbėjome: kam mums renovacija, jeigu nieko nesutaupysime.“

Gyventojas svarstė, kad Šakiuose yra „toks momentas“, jog savivaldybė su savo įmonėmis draugauja labiau negu su gyventojais. „Ypač prie šios valdžios viskas labai vilkinama, gyventojų nuomonė nelabai įdomi, dirbami savi darbai, tai jiems reikalinga“, – apibendrino šakietis.

Pakeitus administratorių, sąskaitos sumažėjo trečdaliu

Kito Šakių daugiabučio Draugystės takas 4 gyventoja, nenorėjusi viešai skelbti savo pavardės, Alfa.lt sakė, kad šio namo gyventojai, pamatę visišką savivaldybės įmonės „Šakių šilumos tinklai“ neveiklumą administravimo ir renovacijos klausimais, nusprendė keisti administratorių.

„Balsavimo būdu sudarėme JVS ir kreipėmės į privačią įmonę. Juk bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus pasirinkimo procedūra rengiama pagal Vyriausybės nustatytą tvarką. Tam, kad gyventojai galėtų patys išsirinkti, kas prižiūrės jų namą“, – teigė moteris.

Šakių gyventoja sakė, kad jų pasirinktas administratorius turi didelės patirties administravimo ir renovacijos klausimais visoje Lietuvoje.

„Mes, namo gyventojai, matėme, kaip ši įmonė sėkmingai renovavo namus Gimnazijos g. ir Vyauto g. Šakiuose. Matėme, kaip administratorės Aušra ir Nijolė rūpinosi gyventojų reikalais ir betarpiškai bendravo viso renovavimo proceso metu. Matėme jų dideles pastangas ir norą dirbti“, – pasakojo moteris.

Jos nuomone, „Šakių šilumos tinklai“ neturi nei renovacijos, nei administravimo patirties. „Jiems administruojant namą renovacijos reikalai visiškai nejudėjo. Be to, „Šakių šilumos tinklai“ nesuinteresuoti, kad po renovacijos mažėtų gyventojų šildymo sąskaitos“, – įsitikinusi moteris.

Pasak jos, 20 butų namą perėmus naujajam administratoriui, sąskaitos gyventojams sumažėjo beveik trečdaliu. „Gyventojų nutarimu buvo padidintas kaupiamasis fondas, o bendra sąskaita vis tiek sumažėjo. Pavyzdžiui, 49 kv. m butui anksčiau, kai namą administravo savivaldybės įmonė, mėnesio sąskaita buvo 8,52 euro, dabar sumažėjo iki 5,41 euro. Džiaugiamės teisingu sprendimu, pasirinkę naują administratorių, ir norime, kad jis prižiūrėtų ir mūsų namo renovaciją“, – sakė gyventoja.

Kita daugiabučio Draugystės Takas 4 buto savininkė, taip pat nenorėjusi prisistatyti, prisiminė, kad šio namo butų savininkai JVS sudarė praėjusių metų pabaigoje. Gyventojus susivienyti esą paskatino prastas savivaldybės įmonės darbas. Moteris taip pat džiaugėsi, kad jau trečią mėnesį gauna gerokai mažesnes sąskaitas už namo administravimo paslaugas.

„Daugelį metų matėme „Šakių šilumos tinklų“ neveiksnumą renovacijos klausimais. Netgi nekompetentingi jie buvo atsakyti į daugelį mūsų klausimų dėl renovacijos. Mes, gyventojai, susirinkome ir sudarėme JVS, pagal kurią paskui pasirinkome kitą administratorių – Lietuvoje žinomą įmonę. Jai vėliau balsavimu patikėjome vykdyti ir mūsų namo renovaciją“, – sakė moteris.

Anot jos, savivaldybės įmonė jau dvejus metus niekaip negali pradėti renovuoti šio daugiabučio, todėl gyventojų kantrybė išseko.

Šakių gyventoja stebėjosi rajono savivaldybės tarnautojų išsakomais kaltinimais esą gyventojus keisti administratorių apgaule sugundė privati įmonė.

„Niekaip neįmanoma sukurstyti, nes tam pritarė viso namo gyventojai. Savivaldybė neturi argumentų, kodėl vilkina reikalingų dokumentų perdavimą“, – sakė ji.

Moters nuomone, Šakių rajono valdžia šiuo atveju atstovauja ne gyventojų, o savos įmonės interesams. „Yra kažkoks interesas. Mes jo nežinome. Bet jis yra“, – įsitikinusi ji.

BETA: kas atnaujins namą, sprendžia tik gyventojai

Alfa.lt duomenimis, Šakių rajono savivaldybės tarybos nutarimu UAB „Šakių šilumos tinklai“ pavesta vykdyti visų daugiabučių namų renovaciją Šakiuose.

Tačiau Lietuvos įstatymai numato, kad bendrosios dalinės nuosavybės administratorius gali būti ir renovacijos projekto administratorius.

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) direktorius V. Serbenta Alfa.lt akcentavo, kad šioje situacijoje tai, kas turi teisę vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimą, t. y. kas gali būti gyventojų įgaliotuoju atstovu, turi teisę nuspręsti tik patys butų savininkai susirinkimo metu.

„Reikia pažymėti, kad pasitaiko atvejų, kai gyventojai projekto įgyvendinimo metu dėl vienokių ar kitokių priežasčių priima sprendimą pakeisti projekto administratorių. Tačiau, remiantis BETA turimomis žiniomis (tai nėra tiesiogiai su BETA funkcijomis susijęs klausimas, tad mūsų instituciją gali pasiekti ir ne visa informacija), kažkokių rimtesnių nesklandumų dėl projekto administratoriaus pasikeitimo ir visų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų perdavimu nėra pastebėta“, – teigė V. Serbenta.

BETA vadovas galiausiai akcentavo, kad gyventojams susirinkime priėmus sprendimą pakeisti projekto administratorių ankstesnio projekto administratoriaus įgaliojimai pasibaigia savaime – jokių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, jis vykdyti negali, nes tie veiksmai bus neteisėti.

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypavičius ir administracijos direktorius Dainius Grincevičius į Alfa.lt raštu pateiktus klausimus neatsakė.

 

      Arvydas Jockus

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE