Savivaldybėje įvyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus organizuotas savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame pristatyti pranešimai dalijantis svarbiomis žiniomis apie ugdymo įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pokyčius, turto ir pajamų deklaravimo naujoves, ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą bei aptarti kiti klausimai sprendžiant mokymo ir ugdymo problemas.

Pasitarimo metu Kauno apskrities VMI vyr. specialistė Drąsutė Baltrušaitytė supažindino švietimo įstaigų vadovus su turto ir pajamų deklaravimo naujovėmis bei išaiškino paramos deklaravimo subtilybes. Speciaistė pakvietė ugdymo įstaigų vadovus paraginti bendruomenės narius deklaruoti elektroniniu būdu, nes taip greičiau bei paprasčiau nei popieriniu būdu deklaracijos bus priimtos. Specialistė taip pat informavo kaip tinkamai susitvarkyti dokumentus dėl pajamų mokesčio pervedimo paramos gavėjams.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė Meilutė Apanavičienė pristatė nuo 2020 sausio 1 d. įsigaliojusius Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus. Kaip numatyta nuostatuose, kvalifikacijos tobulinimo tikslas – tobulinti pedagoginių darbuotojų kompetencijas, įgyti kito mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų, siekiant švietimo kokybės. Pagrindiniai profesinių kompetencijų tobulinimo ir kvalifikacijos plėtojimo uždaviniai: keisti mokymo ir (ar) vadovavimo praktiką ir nuostatas, siekiant pedagoginių darbuotojų profesinio meistriškumo, kurti kokybės kultūrą, diegti veiksmingesnius darbo būdus, nuolat įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja patirtimi. M. Apanavičienė išaiškino pasikeitimus, kurių vienas iš pagrindinių, kad iš Valstybės lėšų bus galima apmokėti tik ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas, kurių trukmė ne mažesnė kaip 40 valandų, ir ji gali būti sudaryta iš vieno ar kelių modulių bei įgyvendinama įvairiomis formomis (seminarai, kursai, stažuotės ir pan.).

Paitarime daug diskusijų sukėlė Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo projekto pristatymas ir analizavimas. Direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui išsakė pastabas dėl loginio ryšio nebuvimo tarp atskirų aprašo punktų, siūlė, kad mokyklos atsakomybė turėtų būti mažesnė, o didesnė atsakomybė tektų tėvams ir jau pilnamečiui mokiniui, ypatingai dėl vyresniųjų moksleivių, nes mokymasis privalomas iki 16 metų, siūloma palikti 76 valandas konsultacijoms ir viduriniam ugdymui, nes jos būtų tikslingos ruošiantis brandos egzaminams kaip būtinos konsultacijos. Įstaigų vadovai prieštaravo, kad mokinio socializacijos našta uždėta mokyklai. Anot vadovų, ši našta neturi būti uždėta švietimo įstaigai, vidurinio ugdymo programoje prie šių punktų galėtų likti žodis „rekomenduojama“ bei pateikė daug kitų pasiūlymų. Visi vadovų išsakyti pasiūlymai bei pastabos bus apibendrinti ir išsiųsti Lietuvos savivaldybių asociacijai.

Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarime taip pat aptarti klasių ir grupių komplektavimo, įstaigų veiklos ataskaitų teikimo savivaldybės tarybai ir kiti einamieji klausimai.

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE