Savivaldybės dėmesys gabiems mokiniams

Pasibaigus neįprastiems 2020-2021 mokslo metams, susumavus mokymosi rezultatus mokyklose, buvo paskatinti savivaldybės mokiniai, besimokantys aukštesniuoju mokymosi lygiu, labai gerai ir puikiai, pasiekę aukštų rezultatų respublikinės ir tarptautinės reikšmės kultūros ir sporto srityse. Kalvarijos savivaldybės taryba 2021 m. savivaldybės biudžete Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programos priemonei „Įgyvendinti gabių vaikų ugdymo programą” patvirtino 5400 Eur.

Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D-117 patvirtintu Kalvarijos savivaldybės gabių ir talentingų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, kolektyvų ir komandų apdovanojimo tvarkos aprašu, už mokymąsi aukštesniuoju pasiekimų lygiu buvo paskatinti atminimo dovanomis 43 Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokiniai; Sangrūdos gimnazijos 2 pradinių klasių mokiniai; 6 Akmenynų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai; 7 Jungėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai; 2 Liubavo Juozo Montvilos pradinių klasių mokiniai.

Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-48 patvirtintu Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašu, už labai gerą ir puikų mokymąsi vienkartinis finansinis skatinimas buvo skirtas 5-12(I-IV kl.) 44 Kalvarijos gimnazijos mokiniams, 2 mokiniams ir jų mokytojui respublikiniame Jaunųjų filologų konkurse laimėjus II ir III vietas; 1 mokinei tapus laimėtoja tarptautiniame epistolinio rašinio konkurse; 8 Sangrūdos gimnazijos mokiniams; 4 Jungėnų pagrindinės mokyklos mokiniams; 1 Akmenynų pagrindinės mokyklos mokiniui; 1 Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos mokiniui; Kalvarijos meno mokyklos 4 mokiniams ir jų mokytojai, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose tapus nugalėtojais; Kalvarijos sporto centro 11 mokinių ir 2 treneriams už aukštus sporto srities pasiekimus.

Kalvarijos savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE