Serbijos vyriausybė lietuviams atlygins žalą, bet teismai dar tęsis

Vašingtone pasibaigė beveik penkerius metus trukęs Lietuvos investuotojų ir Serbijos vyriausybės teisinis teisinis ginčas. Pagaliau š.m. kovo mėnesį   Tarptautinis investicijų ginčų sprendimo centras Vašingtone (ICSID) priėmė sprendimą dėl Lietuvos investuotojų ARVI ir SANITEX ieškinio Serbijos vyriausybei. Arbitrų kolegijos sprendime konstatuojama, kad Serbijos valdžios institucijos pažeidė dvišalę Lietuvos-Serbijos investicijų skatinimo ir apsaugos sutartį, nes neužtikrino teisingo ir lygiaverčio investicijų apsaugos principo Lietuvos investuotojų atžvilgiu.

Įvertinę pažeidimų pobūdį, mastą ir jų sukeltas pasekmes, arbitrai įpareigojo Serbijos vyriausybę atlyginti Lietuvos investuotojams milijono eurų nuostolius ir palūkanas nuo žalos atsiradimo dienos. Be to, vienas iš arbitrų atskirojoje nuomonėje pažymėjo, kad Serbijos sprendimas skirti Lietuvos investuotojams baudą, taip pat nenoras koreguoti investuotojų  finansines prievoles, kurių vykdymas nepriklausė nuo investuotojų, taip pat laikytinas dvišalės sutarties pažeidimu, iš kurio atsirandanti žala turėtų būti atlyginama.

Arbitrų kolegija pažymėjo, kad  Lietuvos investuotojų reikalavimai, turintys komercinį pobūdį, turi būti pateikti atitinkamose sutartyse numatytoms institucijoms. „Atsižvelgdami į šias Vašingtono arbitražo išvadas, mes ginsime savo interesus teismuose bei komerciniuose arbitražuose ir reikalausime atlyginti visą mums padarytą žalą“, – sakė ARVI įmonių grupės prezidentas Vidmantas Kučinskas.

2006 metais Lietuvos įmonės „Sanitex“ ir ARVI dalyvavo Serbijos trąšų gamybos įmonės „HIP-Azotara“ privatizavime. Įsigydami šią įmonę Lietuvos verslininkai, kartu su partneriais Serbijoje sumokėjo 13,1 mln. eurų bei iškart pradėjo vykdyti privatizavimo sutartyje numatytas investicijas, kurios per dvejus pirmuosius investavimo metus siekė virš 7 mln. eurų. Dar daugiau finansinių išlaidų Lietuvos investuotojai turėjo finansuodami kasdienę „HIP-Azotara“ veiklą: buvo grąžinamos ankstesnės šios bendrovės skolos darbuotojams, tiekėjams bei verslo partneriams.

Nepaisant Lietuvos investuotojų vykdomų įsipareigojimų, 2009 m. sausio mėnesį  Serbijos privatizavimo agentūra nutraukė „HIP-Azotara“ privatizavimo sutartį ir neatlygintinai nusavino Lietuvos įmonių investicijas Serbijoje. Dėl šių Serbijos valdžios institucijų veiksmų ir buvo kreiptasi į Tarptautinį investicijų ginčų sprendimo centrą Vašingtone (ICSID).

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE