Skelbiamas aplinkosaugos projektų paraiškų finansavimo konkursas

Aplinka / asociatyvi nuotr.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-321 „Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiamas Marijampolės savivaldybės aplinkosauginio švietimo, aplinkosaugos projektų paraiškų finansavimui iš Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metais gauti priėmimas.

Konkurse gali dalyvauti nepelno siekiančios įstaigos ir organizacijos ar jų padaliniai.

Remiamos veiklos:

  • Visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);
  • Visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymai (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos temomis (finansuojamas tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos);
  • Aplinkosaugos akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;
  • Knygų, plakatų, lankstinukų, skrajučių, spaudos leidinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugos tema spausdinimas (leidyba), platinimas;
  • Filmų ir (ar) reklaminių filmukų aplinkosaugos temomis kūrimas;
  • Tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybines organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla: aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (finansuojama transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);
  • Išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingų dokumentų rengimas.

Paraiškos teikiamos Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, priėmimo langelis) arba elektroniniu paštu: [email protected], laiško temos laukelyje (Subject) nurodyti Aplinkosauginių projektų finansavimo konkursui, o užpildytą ir pasirašytą paraiškos formą (pridedama) pateikti pdf formatu.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 1 d.

PRIDEDAMA:

Paraiškos forma

Ataskaitos forma

Marijampolės savivaldybės administracijos inf.

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE