Statybos ir griovimo atliekas tvarkykime pagal reikalavimus

Vilkaviškio rajono agentūra gauna pranešimų iš visuomenės, kad dar pasitaiko pažeidimų tvarkant statybos ir griovimo atliekas. Už pažeidimus tvarkant statybos ir griovimo atliekas buvo nubausta viena rajono įmonė. Todėl norime paaiškinti statybos ir griovimo atliekų tvarkymo ypatumus Vilkaviškio rajono teritorijoje.

Statybos ir griovimo atliekas iš Vilkaviškio miesto ir Vilkaviškio rajono gyventojų bei įmonių priima Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro Vilkaviškio didžiųjų atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelė (Šiaurės g. 6a, Vilkaviškis), kurią galima rasti šiuo adresu http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=437741;6059172;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=437752,6059164&z=2000&lrs=hybrid,stops,zebra.

Statybos ir griovimo darbus atliekančios bendrovės nuo 2007 m. birželio 01 d., kaip nustato patikslintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2007, Nr. 10-403, i. k. 106301MISAK00D1-637), privalo statybvietėje ne tik rūšiuoti, bet ir atskirai laikyti komunalines, inertines, perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui tinkamas, pavojingas ir netinkamas perdirbti atliekas. Tinkamiausias būdas jas tvarkyti – rūšiuoti į atskirus konteinerius ir perduoti tvarkančioms įmonėms, kurių sąrašą galima rasti Atliekų tvarkytojų valstybės registre, adresu – atvr.am.lt

Marijampolės regione netinkamas perdirbti statybines atliekas (izoliacinės medžiagos, akmens ar stiklo vata ir pan.) turi teisę priimti ir Marijampolės sąvartynas (http://www.maatc.lt/atlieku-aiksteles/didziuju-ir-specifiniu-atlieku-priemimo-aiksteles/. Kaip statybvietėse laikomasi Statybinių atliekų taisyklių, kontroliuoja Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas.

Tiems statybininkams, kurie nesilaiko teisės aktų reikalavimų ar juos netinkamai vykdo, gresia administracinė atsakomybė ir gali būti skiriama nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų bauda. Baudos dydis priklauso nuo sukauptų ir netinkamai tvarkomų atliekų kiekio.

Marijampolės RAAD Vilkaviškio rajono agentūros informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X