Suvalkiečių šventė prie Liudvinavo ir kariuomenės-visuomenės diena

Marijampolė pasitinkant A. Smetoną

Anot 1939 m. pasakojimo, Vytauto Didžiojo universiteto suvalkiečių studentų korporacija „Sūdavija“ Liudvinavo valsčiuje, Gulbiniškių kaime birželio 11 d. surengė savo pavasario šventę – gegužinę. Renginio tikslas – palaikyti kuo artimesnius ryšius su savo krašto žmonėmis.

Į šventę atsilankė ir aukštieji svečiai iš Kauno. Iškilmingas posėdis atvirame ore buvo pradėtas tautos himnu. Vietos ūkininkas Kęstutis Grinevičius buvo pakviestas į prezidiumą.

Studentų korporacija „Sūdavija“ per aštuonis metus iš dvylikos narių išaugo iki šimto penkiasdešimt. Jos tikslas – burti visus suvalkiečių studentus. Taip pat ir visą suvalkiečių senesniąją kartą. Tuomet būtų galima padėti ūkininkų vaikams įgyti praktiškesnes specialybes, kaip gydytojo ar inžinieriaus.

Po korporacijos pirmininko kalbos būriui jaunuolių buvo suteiktos tam tikros privilegijos. Jie viešai pasižadėjo dirbti tėviškei, Sūdavijai ir Lietuvai.“

Tais pačiais metais vykusios kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventės išvakarėse Marijampolėje, Vytauto Didžiojo sode buvo skaitomos paskaitos. Todėl pasak šaltinių, „publikos susirinko gana daug ir būtų buvę dar daugiau, jeigu veiktų garsiakalbis.

Kareiviai po Marijampolę vaikščiojo dviem dalimis: vieni su orkestru žygiavo, kiti kovos dainas dainuodami. Juos lydėjo daugybė žmonių. Būriai žmonių būrėsi ir Vytauto gatvėje kur per stiprius garsiakalbius buvo perduodama programa vykusi Kaune.

Kitą dieną miestas pasipuošė vėliavomis. Daugybė žmonių užtvindė bažnyčią ir gatves. Iškilmingas pamaldas laikė visų mylimas vyskupas Karevičius.

Įspūdingiausia buvo kariuomenės ir visuomenės eisena. Įvairios tautiškos organizacijos atvyko net iš Liudvinavo. Patašinės ir Marijampolės moterys šaulės buvo apsirengusios tautiniais rūbais. Jos stovėjo Vytauto gatvėje špaleriais. Ir visuomenei šaukiant valio, mėtė gėles ant einančių Nepriklausomybės kovų savanorių ir kariuomenės.

Vakare pašešupio aikštėje tūkstantinę minią pasveikino pulko vadas Svylas. Miestelėnai čia gavo pašaudyti iš kulkosvaidžių ir šautuvų. Kiti vaišinosi skaniais kareiviškais valgiais, apžiūrėjo kareivių gyvenimą iš vidaus.

Pulko aikštėje buvo galima stebėti bendrą vakarinį pulko patikrinimą. Vėliau įvyko šokiai, o į dangų kilo raketos prie didelio liepsnojančio laužo. Maloniu siurprizu tapo iš Kauno atvykusio studentų choro koncertas. Taip pat „moderniškas“ karo triukas – visą aikštę paslėpti nuo artėjančio priešo dūmų debesyje, – šventės apžvalgą Marijampolės kareivinių rajone užbaigia įvykių liudininkas.

Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE