Tarybos komitetas domėjosi Marijampolės socialinės pagalbos centro veikla

Kaip funkcionuoja ir kokias paslaugas teikia vienas didžiausių šalyje socialines paslaugas teikiančių įstaigų Marijampolės socialinės pagalbos centras, birželio 11 d. domėjosi 9-osios kadencijos Marijampolės savivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas, nariai Valentina Gataveckienė ir Jonas Grabauskas. Prie jų prisijungė ir šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Tarybos narė Vaida Giraitytė bei Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė. Kaip pasakojo centro direktorė Vilma Ratkevičienė, 1998 m. atidarytas centras šiuo metu turi net 13-ka padalinių, kurie išdėstyti po visą savivaldybės teritoriją, tačiau jaučiamas patalpų stygius. Pirmasis padalinys buvo jaunuolių su intelekto sutrikimais poreikiams, sėkmingai veikiantis iki šiol. Centras teikia socialinę globą institucijoje ir namuose, pagalbos į namus, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo sveikiems ir neįgaliesiems, specialaus transporto, socialinės priežiūros sunkiai besitvarkančioms šeimoms, techninės pagalbos priemonių suteikimo paslaugas. Visa veikla yra licencijuota. Anot centro vadovės, įstaigos biudžetas nuolat įtemptas, nes naujoms paslaugoms valstybė dažnai neranda papildomų lėšų, tikėdamasi, kad finansuos savivaldybė.

Centre dirba per 200 darbuotojų, jų darbo laiką stengiamasi išdėlioti kuo racionaliau. Labai reikalingos pagalbos į namus paslaugos, tačiau dėl didelės paklausos ir darbuotojų skaičiaus klientams dažnai reikia kiek palaukti paslaugos. Populiarėja ir paslauga – pagalbos pinigų mokėjimas. Neįgalieji intensyviai naudojasi specialiuoju transportu, kadangi centras turi du autobusiukus, pritaikytus žmonėms su judėjimo negalia. Pernai transportu naudotasi net 7,5 tūkst. kartų. Rudeniui 10-ties vietų socialinės globos namai iš Šv. Vincento Pauliečio parapijai priklausančių, jau reikalavimų neatitinkančių, patalpų Vytauto g. 33 bus perkelti į šiuo metu rekonstruojamus taip vadinamus „Kartų namus“. Kaip pasakojo centro direktorė, garbaus amžiaus gyventojai džiaugiasi pokyčiais, nes turės kiemą. 18-kos vietų Laikinosios nakvynės namuose, anot V. Ratkevičienės, daugiausia bėdų kelia agresyvūs, psichikos sutrikimų turintys klientai, kurie kartais išdaužo langus, praduria darbuotojų mašinų padangas ar net fiziškai sužaloja jais besirūpinančius darbuotojus. Pagalbos šeimoms tarnybos darbuotojai, dirbantys su šeimomis pagal „atvejo vadybos“ metodiką, susiduria su naujais iššūkiais. Anot jų, labai sunku tvarkytis su smurto reiškiniais, kai tenka eiti į prabangiai įrengtus namus ir išklausyti „malonių“ žodžių. Netičkampyje įrengtame Krizių centre apsistoja moterys su vaikais. Šiuo metu ten prisiglaudusios dvi smurtą šeimose patyrusios moterys ir keturi jų vaikai. Netičkampyje ir Igliaukoje veikia vaikų dienos centrai, kurie yra labai reikalingi kaimo vietovėse. Labai reikalinga Globos centro vykdoma Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programa, tačiau dar labai trūksta žmonių, kurie ryžtųsi tapti budinčiais ar nuolatiniais globėjais ar įtėviais. Visus, neabejingus vaikams, trokštančius turėti šeimą, besidominčius vaiko globos, įvaikinimo klausimais ar ketinančius dalyvauti mokymuose, mielai kviečia kreiptis į 304 kab. P. Kriaučiūno 2, Marijampolė. Didelės paklausos sulaukė ir projektas „Integralios pagalbos į namus teikimas Marijampolės savivaldybėje“ tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Pasibaigus projekto laikui, taip reikiamas paslaugas gyventojams centras stengsis teikti su savivaldybės pagalba.

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE